Loosen Table

Instrukcja Loosen Table umożliwia jawne deklarowanie wewnętrznych tabel danych Qlik Sense jako luźno powiązanych na etapie wykonywania skryptu. Gdy tabela jest luźno powiązana, wszystkie asocjacje między wartościami pola w tabeli są usuwane. Podobny efekt można uzyskać przez załadowanie poszczególnych pól luźno powiązanej tabeli jako niezależnych, niepołączonych tabel. Luźne powiązanie może być użyteczne podczas testowania w celu tymczasowego izolowania różnych części struktury danych. Luźno powiązaną tabelę można zidentyfikować w przeglądarce tabel na podstawie linii przerywanych. Jeśli w skrypcie występuje jakakolwiek instrukcja Loosen Table, aplikacja Qlik Sense zignoruje wszelkie ustawienia tabel luźno powiązanych obowiązujące przed wykonaniem skryptu.

Syntax:  

Loosen Tabletablename [ , tablename2 ...]

Loosen Tablestablename [ , tablename2 ...]

 

Można użyć instrukcji Loosen Table lub Loosen Tables.

Uwaga: Jeśli aplikacja Qlik Sense znajdzie w strukturze danych odwołania cykliczne, których nie da się przerwać z użyciem deklaracji tabel luźno powiązanych zdefiniowanych interaktywnie lub jawnie w skrypcie, zostanie wymuszone luźne powiązanie kolejnej tabeli lub tabel, aż do wyeliminowania odwołań cyklicznych. W takiej sytuacji zostanie wyświetlone ostrzeżenie w oknie dialogowym Ostrzeżenie o pętli.

Example:  

Tab1:

SELECT * from Trans;

Loosen Table Tab1;