Concatenate

Nawet jeśli dwie tabele przeznaczone do konkatenacji zawierają różne zestawy pól, konkatenacja dwóch tabel może zostać wymuszona za pomocą prefiksu Concatenate. Ta instrukcja wymusza łączenie z istniejącą nazwaną tabelą lub najnowszą poprzednio utworzoną tabelą logiczną.

Syntax:  

Concatenate[ (tablename ) ] ( loadstatement | selectstatement )

 

Łączenie zasadniczo działa tak samo jak instrukcja SQL UNION, ale z dwiema różnicami:

  • Prefiks Concatenate może być używany bez względu na to, czy tabele mają identyczne nazwy pól.
  • Prefiks Concatenate nie powoduje usunięcia identycznych rekordów.

Arguments:  

Argument Opis
tablename Nazwa istniejącej tabeli.

Example:  

Concatenate LOAD * From file2.csv;

Concatenate SELECT * From table3;

tab1:

LOAD * From file1.csv;

tab2:

LOAD * From file2.csv;

.. .. ..

Concatenate (tab1) LOAD * From file3.csv;