Time#

— funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja Time#() ocenia wyrażenie jako wartość czasu w formacie czasu ustawionym w skrypcie ładowania danych lub systemie operacyjnym, chyba że podano format ciągu znaków..

Syntax:  

time#(text[, format])

Return data type: podwójny

Arguments:  

Argument Opis
text

Tekstowy ciąg znaków do oceny.

format

Ciąg znaków opisujący format przetwarzanego ciągu tekstowego. W przypadku pominięcia użyty jest krótki format daty, format godziny i separator dziesiętny ustawiony w systemie operacyjnym.

Konwencje formatów liczb i godzin