Publikowanie między platformami Qlik Sense

Nie jest możliwe publikowanie bezpośrednio między następującymi platformami Qlik Sense.

  • Qlik Sense Enterprise
  • Qlik Sense Cloud Business
  • Qlik Sense Cloud Basic
  • Qlik Sense Desktop

Zamiast tego należy pobrać kopię aplikacji z jednej platformy i załadować kopię do drugiej platformy. Następnie można opublikować aplikację do platformy, do której została skopiowana.

Uwaga: Aby dowiedzieć się więcej o udostępnianiu danych między platformami Qlik, odwiedź stronę dotyczącą naszych sposobów przestrzegania Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR).

W przypadku kopiowania aplikacji do innej platformy należy zwrócić uwagę na poniższe informacje:

  • Na platformie docelowej konieczne będzie ponowne utworzenie powiązań między danymi.
  • Niektóre funkcje mogą być nieobsługiwane na platformie docelowej. Na przykład rozszerzenia w Qlik Sense Enterprise nie są pobierane z aplikacją i nie mogą być ponownie tworzone w Qlik Sense Cloud.
  • W celu wykonywania niektórych działań wymagane są odpowiednie uprawnienia. Na przykład tylko administratora Qlik Sense Enterprise może importować i eksportować aplikacje z Qlik Management Console.
Uwaga: Nie można publikować aplikacji w Qlik Sense Desktop.
Platforma źródłowa Aby pobrać
Qlik Sense Enterprise Wyeksportuj aplikację na swój komputer, korzystając z konsoli QMC.

Qlik Sense Cloud Business

Kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację w obszarze roboczym Twojej grupy, aby pobrać ją na swój komputer.

Qlik Sense Cloud Basic Kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację w Twoim osobistym obszarze roboczym, aby pobrać ją na swój komputer.
Qlik Sense Desktop Skopiuj aplikację na swój komputer do lokalizacji C:\Użytkownicy\nazwa_użytkownika\Documents\Qlik\Sense\Apps.
Platforma docelowa Aby załadować
Qlik Sense Enterprise Zaimportuj aplikację ze swojego komputera, korzystając z konsoli QMC.
Qlik Sense Cloud Business Kliknij opcję Nowa aplikacja w obszarze roboczym Twojej grupy, aby załadować aplikację.
Qlik Sense Cloud Basic Kliknij opcję Nowa aplikacja w Twoim osobistym obszarze roboczym, aby załadować aplikację.

Qlik Sense Desktop

Przenieś aplikację ze swojego komputera do lokalizacji C:\Użytkownicy\nazwa_użytkownika\Documents\Qlik\Sense\Apps.