Eksportowanie arkusza

W programie Qlik Sense można wyeksportować cały arkusz do pliku PDF.

Uwaga: Nie można wyeksportować arkusza do pliku PDF z niepublikowanej aplikacji w chmurze prywatnej (Qlik Sense Cloud Basic). W celu eksportowania należy cofnąć publikowanie aplikacji.

Eksportowanie arkuszy za pomocą urządzeń stacjonarnych

Wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz arkusz, który chcesz wyeksportować.
 2. Kliknij przycisk Menu , a następnie wybierz polecenie Eksportuj arkusz do pliku PDF.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia pliku PDF.

 3. Wybierz wartość Rozmiar papieru. W tym celu przewiń stosowne menu rozwijane i wybierz odpowiednią wartość.
 4. Kliknij znak + albo - po bokach przycisku Rozdzielczość (w kropkach na cal), aby odpowiednio zmniejszyć albo zwiększyć rozdzielczość. Można też podać dokładną wartość. Minimalna wartość to 72 dpi, a maksymalna — 300 dpi.
 5. Wybierz wartość pola Orientacja, zaznaczając opcję Orientacja pionowa lub Orientacja pozioma.
 6. W polu Opcje współczynnika proporcji można wybrać następujące wartości:
  • Zachowaj aktualny rozmiar — pozwala na wstawienie wizualizacji do pliku PDF bez zmiany jej rozmiaru. Jeśli wynikowy plik PDF ma mniejszy rozmiar niż wizualizacja, zostanie ona przycięta.
  • Dopasuj do strony, nie zachowuj współczynnika proporcji — zmienia wysokość i szerokość wizualizacji, aby wypełnić całą stronę. Współczynnik proporcji zmieni się odpowiednio.
 7. Kliknij polecenie Eksportuj, aby rozpocząć tworzenie grafiki.

Eksportowanie arkuszy za pomocą urządzeń dotykowych

Cały arkusz można również wyeksportować jako plik PDF z urządzenia przenośnego.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz arkusz, który chcesz wyeksportować.
 2. Kliknij przycisk Menu , a następnie wybierz polecenie Eksportuj arkusz do pliku PDF.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia pliku PDF.

 3. Wybierz wartość Rozmiar papieru. W tym celu przewiń stosowne menu rozwijane i wybierz odpowiednią wartość.
 4. Wybierz wartość pola Orientacja, zaznaczając opcję Orientacja pionowa lub Orientacja pozioma.
 5. Kliknij polecenie Eksport, aby zainicjować tworzenie pliku PDF.
 6. Aby pobrać plik PDF, kliknij łącze Kliknij tutaj, aby pobrać Twój plik PDF.