Anulowanie pobierania danych

Gdy program Qlik Sense jest używany do eksploracji danych na serwerze, może pojawiać się opóźnienie. Jeśli czas oczekiwania jest długi, przycisk Anuluj jest wyświetlany na każdej wizualizacji. W celu zatrzymania pobierania danych należy użyć przycisku Anuluj. Każdą wizualizację należy zatrzymać osobno. Zatrzymanie pobierania danych powoduje wyświetlenie przycisku Ponów próbę, który umożliwia wykonanie ponownej próby pobierania.