QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Zmienne Direct Discovery

Zmienne systemowe Direct Discovery

Zmienne podziału zapytań na przedziały w oprogramowaniu Teradata

Podział zapytań na przedziały w oprogramowaniu Teradata to funkcja, która umożliwia aplikacjom korporacyjnym współpracę ze źródłową bazą danych Teradata w celu zapewnienia sprawniejszego ewidencjonowania, lepszej priorytetyzacji i efektywniejszego zarządzania procesami. Korzystając z podziału zapytań na przedziały można zawijać metadane, takie jak poświadczenia użytkownika, wokół zapytania.

Dostępne są dwie zmienne. Obie są ciągami znaków, które są oceniane i wysyłane do bazy danych.

Zmienne znakowe Direct Discovery

Zmienne interpretacji liczb Direct Discovery