QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Źródła danych obsługiwane przez Direct Discovery

Qlik Sense Direct Discovery może być używany w przypadku następujących źródeł danych (zarówno dla połączeń 32-bitowych, jak i 64-bitowych):

  • Źródła danych ODBC/OLEDB — obsługiwane są wszystkie źródła ODBC/OLEDB, w tym SQL Server, Teradata oraz Oracle.
  • Więcej informacji o ODBC zawiera temat ODBC.

    Więcej informacji o OLE DB zawiera temat OLE DB.

  • Łączniki, które obsługują SQL — łącznik SAP SQL, niestandardowe łączniki QVX dla magazynów danych zgodnych z SQL.

Obsługiwane są połączenia 32-bitowe oraz 64-bitowe.

SAP

W przypadku rozwiązań SAP Direct Discovery obsługuje tylko łącznik Qlik SAP SQL Connector i wymaga ustawienia następujących parametrów w ramach zmiennych SET:

SET DirectFieldColumnDelimiter=' ';
SET DirectIdentifierQuoteChar=' ';
 

SAP używa języka OpenSQL, w którym kolumny są rozdzielane spacjami, a nie przecinkami, dlatego powyższe instrukcje set powodują podstawienie, co prowadzi do uwzględnienia różnic między ANSI SQL a OpenSQL.

Google Big Query

Direct Discovery można używać z Google Big Query. Wymagane jest wówczas ustawienie następujących parametrów w zmiennych set:

SET DirectDistinctSupport=false;
SET DirectIdentifierQuoteChar='[]';
SET DirectIdentifierQuoteStyle='big query'
 

Google Big Query nie obsługuje SELECT DISTINCT ani cytowanych nazw kolumn/tabel i wykorzystuje konfigurację cytowania w formacie innym niż ANSI — z użyciem „[ ]”.

MySQL oraz Microsoft Access

Direct Discovery można używać z programami MySQL i Microsoft Access, ale może być wymagane ustawienie w zmiennych set następujących parametrów ze względu na znaki cytowania używane w tych źródłach:

SET DirectIdentifierQuoteChar='``';

DB2, Oracle oraz PostgreSQL

Direct Discovery można używać z programami DB2, Oracle i PostgreSQL, ale może być wymagane ustawienie w zmiennych set następujących parametrów ze względu na znaki cytowania używane w tych źródłach:

SET DirectIdentifierQuoteChar='""';

Sybase oraz Microsoft SQL Server

Direct Discovery można używać z programami Sybase i Microsoft SQL Server, ale może być wymagane ustawienie w zmiennych set następujących parametrów ze względu na znaki cytowania używane w tych źródłach:

SET DirectIdentifierQuoteChar='[]';

Apache Hive

Direct Discovery można używać z programem Apache Hive, ale może być wymagane ustawienie w zmiennych set następujących parametrów ze względu na znaki cytowania używane w tych źródłach:

SET DirectIdentifierQuoteChar='';

Cloudera Impala

Direct Discovery można używać z programem Cloudera Impala, ale może być wymagane ustawienie w zmiennych set następujących parametrów ze względu na znaki cytowania używane w tych źródłach:

SET DirectIdentifierQuoteChar='[]';

Ten parametr jest wymagany, gdy łącznik Cloudera Impala Connector jest używany w Qlik ODBC Connector Package. Może być wymagany, gdy połączenie ODBC jest używane za pośrednictwem DSN.