Zmiana tytułu i opisu zakładki

Tytuły i opisy zakładek można zmieniać.

Wykonaj następujące czynności:

  1. W widoku arkusza kliknij Bookmark na pasku narzędzi.

  2. Kliknij przycisk Info obok zakładki, którą chcesz edytować.

  3. Kliknij przycisk Edit

  4. Wprowadź zmiany dotyczące Tytułu i Opisu.

  5. Kliknij przycisk Checkmark , aby zatrzymać edycję.

Zmiany zostaną zapisane automatycznie.

Porada: Zakładki można również edytować z przeglądu aplikacji, wykonując te same czynności.