Tworzenie wizualizacji

Wizualizacje umożliwiają prezentowanie danych w taki sposób, aby użytkownicy aplikacji mogli je interpretować i eksplorować. Można na przykład pokazać wykres słupkowy porównujący wartości sprzedaży z różnych regionów albo pokazać tabelę zawierającą precyzyjne wartości z tych samych danych. Dobre wizualizacje ułatwiają szybkie i dokładne interpretowanie wyświetlanych danych.

Wizualizacje można łatwo dodawać i dostosowywać. Mogą mieć postać wykresów (takich jak wykresy słupkowe, kołowe, tabele, mierniki i mapy drzewa) lub obiektów niestandardowych tworzonych za pomocą narzędzi w Qlik SenseDev Hub. Funkcje interaktywne w rodzaju drążenia i filtrowania wynikają bezpośrednio ze sposobu działania programu Qlik Sense, który automatycznie podświetla elementy powiązane z selekcjami tworzonymi przez użytkownika. W celu poprawy interaktywności można wykorzystać funkcje specyficzne dla różnych wizualizacji.

Przykład arkusza z czterema różnymi wizualizacjami.

Sheet with visualizations.

W celu tworzenia skutecznych wizualizacji należy:

 • Zrozumieć źródła danych dla wizualizacji
 • Wybierać typy wizualizacji odpowiednio do celu
 • Aktualizować wizualizacje, aby ułatwiać użytkownikom zrozumienie danych

Zrozumieć źródła danych dla wizualizacji

Zaprojektowanie skutecznej wizualizacji o jasno określonym celu wymaga zrozumienia danych. Odpowiedzi na następujące pytania pomogą w ustaleniu, jakie informacje mają prezentować dane:

 • Jakiego rodzaju są to dane? Czy pokazują wartości, porządek, odstępy, czy stosunki?
 • Jakie są relacje między różnymi częściami danych?
 • Czy da się zorganizować dane w sposób ułatwiający tworzenie wizualizacji?
 • Jakie informacje chcesz przekazać poprzez dane?
 • Czy wymiary lub miary, które planujesz ponownie wykorzystać, znajdują się w wielu wizualizacjach?

Należy również zrozumieć dane pod kątem pól, wymiarów i miar. Wpływają one na sposób użycia danych w wizualizacji.

Wybieranie typów wizualizacji zgodnie z celem

Każdy typ wizualizacji ma konkretny cel. Musisz zastanowić się nad celem wizualizacji i wybrać taki jej typ, który umożliwi wydajne eksplorowanie danych, a przez to osiągnięcie tego celu.

Na przykład: chcesz przedstawić zmiany miary, którą jest sprzedaż kwartalna, w miarę upływu czasu. W takim przypadku należy utworzyć wykres liniowy, ponieważ jedną z jego zalet jest przedstawianie zmian wartości miary w czasie.

Więcej informacji zawiera temat W jakich sytuacjach stosować poszczególne typy wizualizacji.

Jeśli nie masz pewności, które wizualizacje powinny być używane z konkretnymi danymi, program Qlik Sense udostępnia dwie metody tworzenia wizualizacji z asystą.

 • Możesz użyć porady dot. wniosków, aby pozwolić Qlik Sense na wygenerowanie selekcji wizualizacji. Następnie możesz dodać te wizualizacje do Twoich arkuszy.

  Więcej informacji można znaleźć w temacie Tworzenie wizualizacji z posiadanych danych za pomocą porady dot. wniosków.

 • Możesz również tworzyć wizualizacje, korzystając z sugestii dotyczących wykresów, poprzez przeciągnięcie pola na arkusz z panelu zasobów, a następnie przeciągnięcie dodatkowych pól, które mają znaleźć się w wizualizacji, na pierwsze pole. Następnie Qlik Sense utworzy sugerowaną wizualizację na podstawie pól wybranych dla tej wizualizacji.

  Więcej informacji zawiera temat Tworzenie wizualizacji w oparciu o sugestie dotyczące wykresu.

Aktualizowanie wizualizacji, aby ułatwiać użytkownikom zrozumienie danych

Podczas tworzenia wizualizacji możesz je modyfikować, aby poprawić sposób wyświetlania i wyróżniania danych w arkuszu. Możesz także zmieniać dane oraz przełączać typy wizualizacji.