Rozszerzenie w postaci kontenera z kartami

Kontener z kartami jest rozszerzeniem wizualizacji, które umożliwia dodanie maksymalnie pięciu kart w celu pokazania różnych wizualizacji głównych. Jest zawarte w pakiecie Dashboard bundle.

Kiedy używać

Kontener z kartami jest użyteczny, gdy wymagane jest, aby użytkownik mógł szybko przełączać różne wizualizacje na pulpicie nawigacyjnym zajmującym niewiele miejsca na ekranie.

Tworzenie kontenera z kartami

Kontener z kartami możesz utworzyć w edytowanym arkuszu. Potrzebne będą co najmniej dwie wizualizacje główne, które zostały przez Ciebie utworzone.

Wykonaj następujące czynności:

  1. Z panelu zasobów w obszarze Obiekty niestandardowe > Dashboard bundle (Pakiet Dashboard bundle) przeciągnij do arkusza obiekt Tabbed container (Kontener z kartami).
  2. W panelu właściwości, w sekcji Number of Tabs (Liczba kart) dostępnej po wybraniu opcji Wygląd > Tabs (Karty), wybierz liczbę kart.

  3. Dla każdej karty wybierz wizualizację główną do wyświetlenia w obszarze Chart (Wykres), a następnie wprowadź etykietę karty w polu Label (Etykieta).

    Możesz również włączyć opcję eksportu dla każdej karty za pomocą opcji Enable export (Włącz eksport). To spowoduje dodanie przycisku eksportu, który umożliwia eksportowanie danych wizualizacji w formacie programu Excel.

Wykonanie tych czynności spowoduje utworzenie wizualizacji z dwiema kartami. Karty można przełączać, aby pokazywać różne wizualizacje.

Ograniczenia

Informacje dotyczące ograniczeń ogólnych zawiera temat Ograniczenia dotyczące pakietów rozszerzeń wizualizacji zapewnianych przez Qlik.

Istnieją pewne ograniczenia dotyczące konkretnie kontenera z kartami:

  • Nie ma możliwości używania wizualizacji głównej, która zawiera kontener z kartami, wewnątrz innego kontenera z kartami.
  • Wybór karty nie jest zapamiętywany podczas nawigowania między arkuszami ani w przypadku odświeżenia przeglądarki.