Dashboard bundle

Pakiet Dashboard bundle to zestaw rozszerzeń wizualizacji, z których można korzystać w celu usprawnienia nawigowania i dokonywania wyborów w aplikacji Qlik Sense. Jest dostępny w obszarze Obiekty niestandardowe w panelu zasobów, pod warunkiem że został wybrany do zainstalowania podczas instalacji aplikacji Qlik Sense.

Zawiera następujące rozszerzenia:

Ograniczenia

Gdy używasz rozszerzeń wizualizacji z pakietu rozszerzeń zapewnionego przez Qlik, obowiązują pewne ograniczenia ogólne, których nie ma w przypadku wizualizacji wbudowanych, takich jak wykresy słupkowe. Więcej informacji zawiera temat Tworzenie wizualizacji z użyciem obiektu niestandardowego.