Nawigacja w interfejsie użytkownika

Qlik Sense to aplikacja internetowa udostępniająca kilka różnych widoków, w których można pracować.

Huby stanowią punkt wyjścia oraz miejsce, w którym widoczne są wszystkie Twoje aplikacje. Aplikacje można wyświetlać w dowolnym hubie, gdzie można również z nich korzystać. W hubie Qlik Sense Enterprise można tworzyć nowe aplikacje.

W zależności od wdrożenia Qlik Sense Enterprise w organizacji może również istnieć jeden lub większa ilość hubów w chmurze. Administrator przekaże adres WWW, który umożliwia rozpoczęcie korzystania z Qlik Sense. Ten adres określi hub, który będzie dla Ciebie otwarty.

W hubie Qlik Sense Enterprise możesz tworzyć, rozwijać, publikować i korzystać z aplikacji w zależności od uprawnień, które otrzymasz od administratora programu Qlik Sense.

W hubie w chmurze możesz wyświetlać i wchodzić w interakcje z aplikacjami publikowanymi przez programistów aplikacji z huba Qlik Sense Enterprise.

Hub w chmurze w aplikacji Qlik Sense Enterprise różni się od huba w aplikacji Qlik Sense Cloud, który stanowi niezależne oprogramowanie oferowane przez firmę Qlik jako usługa. Na przykład nie można publikować bezpośrednio z aplikacji Qlik Sense Enterprise do aplikacji Qlik Sense Cloud.

Przegląd informacji o hubie Qlik Sense Enterprise i hubie Qlik Sense Enterprise cloud.

Technical illustration showing the Qlik Sense Enterprise hub, and the Qlik Sense Enterprise cloud hub.

Hub

Hub stanowi punkt wyjścia podczas korzystania z programu. W hubie dostępne są wszystkie aplikacje.

Więcej informacji zawierają tematy Hub oraz Hub w programie Qlik Sense Desktop.

Przegląd aplikacji

Po otwarciu aplikacji z koncentratora wyświetlany jest przegląd aplikacji. Tutaj można przeglądać całą zawartość aplikacji, w tym arkusze, narracje i zakładki.

Więcej informacji zawiera temat Przegląd aplikacji.

Menedżer danych

Menedżer danych umożliwia dodawanie źródeł danych bez konieczności korzystania ze skryptów.

Więcej informacji zawiera temat Zarządzanie danymi w aplikacji za pomocą Menedżera danych.

Edytor ładowania danych

W edytorze ładowania danych można tworzyć, edytować i uruchamiać skrypt ładujący dane do aplikacji.

Więcej informacji zawiera temat Edytor skryptu ładowania danych.

Przeglądarka modelu danych

W przeglądarce modelu danych można uzyskać przegląd danych załadowanych do aplikacji.

Więcej informacji zawiera temat Przeglądarka modelu danych.

Widok arkusza

Otwarcie arkusza w aplikacji powoduje wyświetlenie widoku arkusza. To tutaj odbywa się tworzenie i analizowanie aplikacji.

Więcej informacji zawiera temat Widok arkusza.

Widok narracji

Otwarcie widoku narracji następuje po otwarciu narracji w aplikacji. Można tutaj tworzyć i odtwarzać narracje wykorzystujące wykryte w danych prawidłowości i wnioski.

Więcej informacji zawiera temat Widok narracji.