Rozwiązywanie problemów — nawigacja i interakcja z Qlik Sense

W tej sekcji opisano problemy, jakie mogą występować podczas nawigacji i dokonywania selekcji w programie Qlik Sense.

Odmowa dostępu w przypadku otwierania lub tworzenia aplikacji

Począwszy od wersji Qlik Sense April 2018 w momencie uzyskiwania dostępu do huba następuje kontrola licencji użytkowników (licencji Professional i Analyzer).

Possible cause  

Podjęto próbę uzyskania dostępu do huba bez uprawnień zapewnianych przez licencję Professional ani Analyzer. Możliwe, że później otrzymasz dostęp, ale kontrola licencji już nastąpiła, dlatego dochodzi do odmowy dostępu.

Proposed action  

Wyloguj się i zaloguj się ponownie.

Ikony w hubie nie są poprawnie wyświetlane

Possible cause  

Witryna huba nie jest uznawana za zaufaną przez przeglądarkę Internet Explorer.

Proposed action  

Dodaj witrynę huba jako witrynę zaufaną w przeglądarce Internet Explorer.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W przeglądarce Internet Explorer otwórz Narzędzia > Opcje internetowe.
 2. Wybierz kartę Zabezpieczenia.
 3. Kliknij Zaufane witryny.
 4. Kliknij przycisk Witryny.
 5. W polu tekstowym podaj adres witryny huba i kliknij przycisk Dodaj.
 6. Kliknij polecenie Zamknij.
 7. Odśwież okno przeglądarki.

Nie mam dostępu do huba

Nie można uzyskać dostępu do huba, używając skrótu lub wpisują jego adres URL w pasku adresu przeglądarki.

Ustawienia zabezpieczeń przeglądarki Internet Explorer 11

Possible cause  

Skrót jest blokowany przez ustawienia zabezpieczeń przeglądarki Internet Explorer 11.

Proposed action (Microsoft Windows Server 2008 R2 lub Windows 8.1)

Dodaj swój komputer do strefy Lokalny intranet.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W przeglądarce Internet Explorer otwórz Narzędzia > Opcje internetowe.
 2. Wybierz kartę Zabezpieczenia.
 3. Kliknij Lokalny intranet.
 4. Kliknij przycisk Witryny.
 5. Kliknij przycisk Zaawansowane.
 6. Podaj w polu tekstowym adres https://<nazwa_komputera>/ i kliknij przycisk Dodaj.
 7. Kliknij polecenie Zamknij.
 8. Odśwież okno przeglądarki.

Proposed action (Microsoft Windows Server 2016)

Dodaj w pełni kwalifikowaną nazwę domeny (FQDN) hosta do listy zaufanych witryn.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W przeglądarce Internet Explorer otwórz Narzędzia > Opcje internetowe.
 2. Wybierz kartę Zabezpieczenia.
 3. Kliknij Zaufane witryny.
 4. Kliknij przycisk Witryny.
 5. Kliknij Dodaj.
 6. W polu tekstowym podaj FQDN hosta i kliknij przycisk Dodaj.
 7. Kliknij przycisk Zamknij.
 8. Kliknij przycisk OK.
 9. Odśwież okno przeglądarki.

Nie mam dostępu do huba z poziomu komputera-hosta

Próbuję uzyskać dostęp do huba z tego samego komputera, który hostuje witrynę Qlik Sense, ale w przeglądarce wyświetla się błąd 401.1 Odmowa dostępu.

Possible cause  

Ustawienia zabezpieczeń sprzężenia zwrotnego w systemie Windows Server mogą blokować dostęp przy użyciu w pełni kwalifikowanej nazwy domeny (FQDN) z poziomu tego samego komputera, który hostuje witrynę Qlik Sense.

Proposed action  

Uzyskaj dostęp do huba, używając adresu hosta lokalnego: https://localhost/hub.

Możesz też wyłączyć sprawdzanie sprzężenia zwrotnego. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w następującym artykule w bazie wiedzy firmy Microsoft

Mam dostęp do huba, ale nie widzę w nim żadnych strumieni

Possible cause  

Nie masz żadnego typu dostępu.

Proposed action  

Administrator Qlik Sense musi nadać użytkownikowi uprawnienia dostępu lub dodać użytkownika do grupy dostępu logowania.

Więcej informacji zawierają następujące tematy:

Manage Qlik Sense sites: Zarządzanie dostępem użytkownika

Manage Qlik Sense sites: Zarządzanie dostępem specjalisty

Manage Qlik Sense sites: Zarządzanie dostępem analityka

Manage Qlik Sense sites: Tworzenie dostępu do logowania

Nie mogę uzyskać dostępu do huba Internet Explorer 11, gdy używam adresu IPv6

Possible cause  

Jest to znane ograniczenie programu Internet Explorer 11, które występuje w przypadku używania adresów IPv6 w identyfikatorach URI.

Proposed action  

W systemie Microsoft Windows należy stosować zalecany sposób korzystania z adresów IPv6, który polega na przekształcaniu adresów IPv6 na literałowe adresy UNC.

Oto przykład adresu IPv6 przed konwersją:

 • fdf8:495:1688:1400::1032

Po konwersji na literałowy adres UNC:

 • fdf8-495-1688-1400--1032.ipv6-literal.net

Adresy IPv6 można przekształcać ręcznie lub za pomocą narzędzia online, które dokonuje tego automatycznie.

Nie mogę tworzyć ani edytować arkuszy i narracji ani rejestrować migawek

W niektórych sytuacjach użytkownik może dokonywać selekcji i nawigować po aplikacji, ale nie ma możliwości tworzenia nowych treści.

Urządzenie z małym ekranem

Possible cause  

Używasz urządzenia o bardzo małym ekranie (o szerokości do 480 pikseli).

Proposed action  

Otwórz aplikację z komputera lub urządzenia o większym ekranie.

Więcej informacji zawiera temat Eksploracja aplikacji na małym ekranie.

Niewystarczające uprawnienia

Possible cause  

Nie masz uprawnień do tworzenia treści.

Proposed action  

Administrator Qlik Sense musi nadać użytkownikowi uprawnienia, korzystając z reguł zabezpieczeń. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Manage Qlik Sense sites: Edytor reguł zabezpieczeń .

Mam dostęp do huba, ale nie widzę potrzebnych mi strumieni

Possible cause  

Nie masz dostępu do strumienia.

Proposed action  

Administrator Qlik Sense musi nadać użytkownikowi uprawnienia dostępu, korzystając z reguł zabezpieczeń. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Manage Qlik Sense sites: Edytor reguł zabezpieczeń .

Gdy próbuję przeglądać hub, pojawia się okno dialogowe logowania

Possible cause  

Używasz przeglądarki Windows Server 2012.

Proposed action  

Zaloguj się w tym oknie dialogowym. Teraz będzie już możliwe przeglądanie huba.

Nie mogę używać więcej niż pięciu kart w przeglądarce internetowej

Gdy otworzę w przeglądarce więcej niż pięć kart huba, strona nie chce się ładować.

Possible cause  

Używasz przeglądarki Internet Explorer.

Proposed action  

Zamknij jedną z kart i przeładuj stronę. Aby używać więcej niż pięciu kart naraz, użyj innej przeglądarki.

Komunikat o błędzie: Aplikacja jest już otwarta

Używam przeglądarki Internet Explorer i przy próbie otwarcia aplikacji wyświetlany jest komunikat o błędzie Aplikacja jest już otwarta.

Possible cause  

Plik nie został poprawnie zamknięty po importowaniu.

Proposed action  

Zamknij przeglądarkę Internet Explorer i ponownie otwórz program Qlik Sense.

Komunikat o błędzie: 403 Forbidden

Gdy próbuję otworzyć aplikację lub przeglądać hub, wyświetlany jest komunikat o błędzie 403 Forbidden.

Possible cause  

 • Na komputerze jest za wiele certyfikatów głównych (w przybliżeniu powyżej 300), przez co komunikacja między usługami Qlik Sense jest niedozwolona.
 • Użytkownik próbuje uzyskać dostęp do zasobów, do których zgodnie z mechanizmem reguł w repozytorium nie ma uprawnień dostępu.

Proposed action  

Usuń wszelkie nieużywane certyfikaty główne. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w następujących artykułach pomocy Microsoft:

Komunikat o błędzie: 404 Not found

Gdy próbuję otworzyć aplikację lub przeglądać hub, wyświetlany jest komunikat o błędzie 404 Not found.

Possible cause  

Adres URL odnosi się do nieistniejącego zasobu.

Proposed action  

Zamknij przeglądarkę Internet Explorer i ponownie otwórz program Qlik Sense.

Komunikat o błędzie: Internal server error 500

Wyświetlany jest komunikat o błędzie Internal server error 500.

Possible cause  

Wystąpił niezidentyfikowany błąd.

Proposed action  

Sprawdź dzienniki systemu w następujących lokalizacjach:

 • %ProgramData%\Qlik\Sense\Log\Proxy
 • %ProgramData%\Qlik\Sense\Log\Repository

Jeśli komunikat o błędzie powraca wielokrotnie, skontaktuj się z przedstawicielem Qlik Sense, przekazując mu pliki dzienników systemu.

Komunikat o błędzie: Untrustworthy Proxy SSL-connection/-certificate

Gdy próbuję otworzyć aplikację lub przeglądać hub, wyświetlany jest komunikat o błędzie z informacją, że połączenie SSL lub certyfikat SSL serwera proxy są niezaufane. Pojawia się pytanie, czy chcę dodać wyjątek i zaufać temu urzędowi certyfikacji.

Possible cause  

Przeglądarka nie rozpoznaje certyfikatu głównego jako zaufanego, ponieważ nie pochodzi on od jednego ze znanych podmiotów zajmujących się certyfikacją, takich jak Thawte czy VeriSign.

Proposed action  

 • Odpowiedz Tak na pytanie, aby dodać wyjątek i zaufać temu urzędowi certyfikacji.
 • Upewnij się, że na serwerze został zainstalowany publiczny certyfikat SSL, ponieważ jest on niezbędny do używania domyślnego certyfikatu Qlik Sense.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Manage Qlik Sense sites: Zmiana certyfikatu serwera proxy .

Nie mogę otworzyć programu Qlik Sense Desktop w przeglądarce internetowej

Nie mogę otworzyć programu Qlik Sense Desktop przez podanie następującego adresu na pasku adresu przeglądarki: http://localhost:4848/hub

Possible cause  

Używasz systemu Microsoft Windows 10 i przeglądarki internetowej Edge.

Proposed action  

Pracując w systemie Microsoft Windows 10, używaj innej przeglądarki internetowej.

Nie mogę zmieniać kolejności elementów w przeglądzie aplikacji

Chcę przenosić arkusze lub narracje w przeglądzie aplikacji, ale nie jest to możliwe.

Possible cause  

Używasz myszy na urządzeniu hybrydowym.

Proposed action  

Wykonaj jedną z poniższych czynności:

 • W menu globalnym (¨) wyłącz obsługę urządzenia dotykowego.
 • Przed przeniesieniem slajdu przytrzymaj przez chwilę wciśnięty przycisk myszy.
 • Inną metodą jest skorzystanie z ekranu dotykowego i przeniesienie elementu przez długie dotknięcie i przeciągnięcie.

Nie mogę używać programu Qlik Sense na urządzeniu iPad lub iPhone

Possible cause  

Korzystanie z programu Qlik Sense na iPadzie lub telefonie iPhone może być niemożliwe z następujących powodów:

 • W przeglądarce internetowej włączony jest tryb przeglądania prywatnego. W przypadku przeglądania w trybie prywatnym na urządzeniu iPad lub iPhone nie ma dostępu do pamięci lokalnej, przez co nie można korzystać z programu Qlik Sense.
 • Pliki cookies są wyłączone w używanej przeglądarce internetowej.
 • Twoja domena / numer IP są niezaufane.
 • Twój certyfikat jest niezaufany.

Proposed action  

Aby możliwe było korzystanie z programu Qlik Sense na iPadzie lub telefonie iPhone, należy zastosować co najmniej jedno z poniższych działań:

 • Wyłącz tryb prywatny w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 • Włącz pliki cookies w ustawieniach używanej przeglądarki internetowej.
 • Dodaj numer swojej domeny / IP do białej listy w programie Qlik Sense.

  Więcej informacji można znaleźć w sekcji Manage Qlik Sense sites: Tworzenie wirtualnego serwera proxy .

 • Użyj certyfikatu wydanego i zweryfikowanego przez zaufany urząd certyfikacji (CA). W przypadku certyfikatów z podpisem własnym dodaj na iPadzie certyfikat główny dla urzędu certyfikacji.

  Więcej informacji można znaleźć w sekcji Manage Qlik Sense sites: Certyfikaty .

Kolejność czytania jest niepoprawna w moim udostępnianym wykresie

Kolejność czytania w udostępnianym wykresie uległa zmianie. Na przykład: udostępniany był wykres z kolejnością czytania od prawej do lewej, ale teraz w moim udostępnionym wykresie obowiązuje kolejność czytania od lewej do prawej.

Possible cause  

Ustawienie kolejności czytania zostało zmienione w aplikacji po udostępnieniu wykresu.

Proposed action  

Należy się upewnić, że w ustawieniach stylu aplikacji, z której wykres jest udostępniany, włączona jest właściwa kolejność czytania. Więcej informacji zawiera temat Aktywacja kolejności czytania od prawej do lewej.