Dodawanie tekstu do slajdów

Do slajdu narracji można dodawać tekst w różnych stylach.

Wykonaj następujące czynności:

  1. W widoku narracji kliknij przycisk / na panelu narzędzi narracyjnych.

    Zostanie wyświetlone okno dialogowe Obiekty tekstu.

  2. Odszukaj styl tekstu, który chcesz dodać, i przeciągnij go na slajd.

    Obiekt tekstu zostanie umieszczony na slajdzie i przyciągnięty do siatki. W celu swobodnego przesuwania można używać klawiszy strzałek na klawiaturze.

  3. Dwukrotnie kliknij obiekt tekstu lub kliknij @.
  4. Podaj tekst.
  5. Kliknij poza obiektem tekstu lub kliknij @.

Tekst został zapisany.