Wybieranie wniosków do narracji za pomocą biblioteki migawek

Dodawanie wniosków do narracji odbywa się za pomocą wykonanych migawek. Aby uzyskać dostęp do wszystkich dostępnych migawek z biblioteki migawek, należy skorzystać z widoku narracji. Więcej informacji zawiera temat Biblioteka migawek.

Wyświetlanie migawek z biblioteki migawek

Podczas tworzenia narracji można wyświetlić wszystkie swoje migawki z biblioteki migawek.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W widoku narracji kliknij przycisk Å na panelu narzędzi narracyjnych.

  Otwarta zostaje biblioteka migawek, w której migawki są uporządkowane według daty (u góry znajduje się najnowsza migawka).

 2. Kliknij Å, aby zamknąć bibliotekę migawek.

Edytowanie adnotacji w bibliotece migawek

Po wykonaniu migawki można dodać do niej adnotację. W bibliotece migawek można zmienić takie adnotacje lub dodać je do migawek bez adnotacji.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W widoku narracji kliknij przycisk Å na panelu narzędzi narracyjnych.

  Otworzona zostaje biblioteka migawek z listą wszystkich dostępnych migawek.

  Porada: W przypadku każdej wizualizacji można również uzyskać dostęp do biblioteki migawek. W widoku arkusza długo dotknij/kliknij dwukrotnie wizualizację, dla której chcesz wyświetlić migawki, a następnie w menu skrótów wybierz opcję Otwórz bibliotekę migawek.
 2. Kliknij ikonę @.

 3. Kliknij obszar tekstu adnotacji po prawej stronie nazwy migawki.

  Snapshot library dialog.

  Uwaga: Nie można edytować adnotacji dla migawek, które należą do opublikowanej wersji aplikacji.
 4. Edytuj adnotację.

 5. Kliknij @ albo kliknij poza obszarem tekstu.

  Adnotacja została zapisana.

 6. Kliknij poza biblioteką, aby ją zamknąć.

Usuwanie migawek z biblioteki migawek

Z biblioteki migawek, która zawiera wszystkie wykonane w aplikacji migawki, można migawkę usunąć. Nie można usunąć migawek, które należą do opublikowanej wersji aplikacji.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W widoku narracji kliknij przycisk Å na panelu narzędzi narracyjnych.

  Otworzona zostaje biblioteka migawek z listą wszystkich dostępnych migawek.

  Porada: W przypadku każdej wizualizacji można również uzyskać dostęp do biblioteki migawek. W widoku arkusza długo dotknij/kliknij dwukrotnie wizualizację, dla której chcesz wyświetlić migawki, a następnie w menu skrótów wybierz opcję Otwórz bibliotekę migawek.
 2. Kliknij ikonę @.

  Zostaje włączona możliwość edycji.

 3. Wybierz migawkę, którą chcesz usunąć.

  Uwaga: Nie można usunąć migawek, które należą do opublikowanej wersji aplikacji.
 4. Kliknij ikonę Ö.

  Wybrane migawki zostają usunięte.

 5. Kliknij @, aby zakończyć edycję.

 6. Kliknij poza obszarem biblioteki.

  Biblioteka zostanie zamknięta.

Migawki zostały z biblioteki usunięte.