Tworzenie nowych narracji

Wykonaj następujące czynności:

  1. Z poziomu przeglądu aplikacji lub widoku arkusza kliknij Ç, aby wyświetlić narracje.

  2. Kliknij P lub polecenie Utwórz nową narrację.

    Zostanie utworzona nowa narracja pod nazwą Moja nowa narracja.

  3. Nadaj narracji znaczący tytuł i dodaj opis odpowiednio do potrzeb.
  4. Aby zapisać tytuł i opis, kliknij miejsce poza obszarem tekstu.

Nowa narracja została zapisana.