Zmiana wyglądu migawki

Aby wyróżnić uzyskane wnioski i wyraźniej przekazać swój komunikat, można skorzystać z funkcji pokazywania albo ukrywania określonych fragmentów migawki.

Zmiana właściwości migawki

Na poniższej liście zestawiono właściwości dostępne do edycji:

 • Tytuł (tytuł główny, podtytuł i przypis)
 • Rozmieszczenie linii siatki
 • Etykiety (etykiety punktów danych, etykiety liści, etykiety wymiarów)
 • Legenda
 • Oś X z tytułami i etykietami
 • Oś Y z tytułami i etykietami

Wykonaj następujące czynności:

 1. W widoku narracji kliknij migawkę do edycji.
 2. Kliknij przycisk @.

  Otwarte zostanie okno dialogowe, w którym można zmienić wygląd migawki.

 3. W przypadku opcji Pokaż tytuły kliknij Wł. albo Wył., aby pokazać albo ukryć tytuł główny, podtytuł i przypis.

 4. W przypadku opcji Rozmieszczenie linii siatki ustaw rozmieszczenie linii siatki na Autom. albo Niestandardowe oraz wybierz z listy rozwijanej jedną z następujących opcji: Bez linii, Szerokie, Średnie albo Wąskie.
 5. W przypadku opcji Etykiety wartości kliknij Autom. albo Wył..
 6. W przypadku opcji Pokaż legendę kliknij Autom. albo Wył..
 7. W przypadku opcji Etykiety i tytuł dla osi X i osi Y wybierz z listy rozwijanej jedną z następujących opcji Etykiety i tytuł, Tylko etykiety, Tylko tytuł albo Brak.

 8. Kliknij przycisk Gotowe.

Wygląd migawki uległ zmianie.

Porada: Jeśli po wybraniu opcji Autom. właściwość nie jest wyświetlana, należy zwiększyć rozmiar migawki.
Okno dialogowe migawki z liniami siatki oraz widoczną tylko osią X i etykietami danych.

Snapshot dialog.

Zmiana współczynnika proporcji podczas zmiany rozmiaru migawki

Podczas zmiany rozmiaru migawki można odblokować współczynnik proporcji, aby umożliwić swobodną zmianę tego rozmiaru. W wyniku takiej zmiany rozmiaru wizualizacja korzysta z funkcji progresywnego przedstawiania informacji.

Uwaga: Progressive disclosure means the following: If the size of a visualization (or a unlocked snapshot) is increased, its information is disclosed progressively. Jeśli rozmiar wizualizacji (albo odblokowanej migawki) zmniejszy się, ilość informacji zostanie zredukowana, dzięki czemu użytkownik może się skupić na najważniejszych informacjach, a wizualizacja nie będzie zaśmiecona zbyt dużą ilością informacji na zbyt małej przestrzeni.

 

Wykonaj następujące czynności:

 1. W widoku narracji kliknij migawkę, której rozmiar ma zostać zmieniony.
 2. Kliknij [, aby odblokować współczynnik proporcji w celu swobodnej jego zmiany.

  Wyświetlony zostaje znak \.

 3. Skorzystaj z uchwytów na krawędziach, aby zmienić rozmiar wizualizacji.

  W wyniku takiej zmiany rozmiaru wizualizacja korzysta z funkcji progresywnego przedstawiania informacji.

 4. Kliknij \, aby zablokować współczynnik proporcji.

Zmieniony został współczynnik proporcji w migawce oraz rozmiar wizualizacji.

Uwaga: Jeśli zmienia się rozmiar wizualizacji podczas wyświetlania znaku [, rozmiar grafiki zostaje zmieniony bez progresywnego przedstawiania informacji.