Wyróżnianie punktów danych na migawce

W przypadku migawki, względem której zastosowano efekt Dowolna wartość, możliwe jest wybranie konkretnego punktu danych do podświetlenia.

Wykonaj następujące czynności:

  1. W widoku Narracje na slajdzie zaznacz migawkę, względem której zastosowano efekt Dowolna wartość.

  2. Kliknij Ñ na migawce.

    Zostanie wyświetlone okno dialogowe z listą punktów danych.

  3. Kliknij jeden z punktów danych na liście.

    Uwaga: Możesz również kliknąć bezpośrednio punkty danych na migawce.
  4. Kliknij poza migawką.

Wybrany punkt danych został wyróżniony na migawce.

See also: