ApplyCodepage — funkcja skryptu i funkcja wykresu

ApplyCodepage() applies a different code page character set to the field or text stated in the expression. The codepage argument must be in number format.

Uwaga: Although ApplyCodepage can be used in chart expressions, it is more commonly used as a script function in the data load editor. Na przykład podczas ładowania plików, które mogły zostać zapisane w różnych zestawach znaków poza kontrolą użytkownika, można zastosować stronę kodową reprezentującą wymagany zestaw znaków.

Syntax:  

ApplyCodepage(text, codepage)

Return data type: ciąg znaków

Arguments:  

Argument Opis
text Field or text to which you want to apply a different code page, given by the argument codepage.
codepage Number representing the code page to be applied to the field or expression given by text.

See also:

Zestaw znaków