makedate — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca datę obliczoną na podstawie parametrów rok YYYY, miesiąc MM i dzień DD.

Syntax:  

MakeDate(YYYY [ , MM [ , DD ] ])

Return data type: podwójny

Arguments:  

Argument Opis
YYYY Rok jest liczbą całkowitą.
MM Miesiąc jest liczbą całkowitą. Jeśli nie zostanie podany miesiąc, przyjmowana jest wartość 1 (styczeń).
DD Dzień jest liczbą całkowitą.

Jeśli nie zostanie podany dzień, przyjmowana jest wartość 1 (pierwszy).