lunarweekname — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca wartość pokazującą rok i numer tygodnia księżycowego odpowiadający znacznikowi czasu pierwszej milisekundy pierwszego dnia tygodnia księżycowego zawierającego wartość date. Tygodnie księżycowe w Qlik Sense są określane tak, że 1 stycznia jest uznawany za pierwszy dzień tygodnia.

Syntax:  

LunarWeekName(date [, period_no[, first_week_day]])

Return data type: podwójny

Arguments:  

Argument Opis
date Data do oceny.
period_no Parametr period_no jest liczbą całkowitą lub wyrażeniem, którego wynikiem jest liczba całkowita, gdzie wartość 0 wskazuje tydzień księżycowy zawierający wartość date. Wartości ujemne parametru period_no oznaczają poprzednie tygodnie księżycowe, a wartości dodatnie — następne tygodnie księżycowe.
first_week_day Przesunięcie może być większe lub mniejsze od zera. Zmienia to początek roku o określoną liczbę dni lub części dnia.