Przepływ pracy publikowania

W zależności od wdrożenia Qlik Sense Enterprise istnieje kilka sposobów tworzenia i publikowania aplikacji.

Aplikację możesz utworzyć samodzielnie, a następnie opublikować ją do strumienia, aby udostępnić odbiorcom. Jeśli aplikację tworzysz we współpracy z innymi osobami, możesz ją opublikować do strumienia, w którym osoby przeglądające i współpracownicy będą mogli dodawać arkusze i narracje. Następnie możesz dołączyć te arkusze i narracje do podstawowej zawartości aplikacji przed opublikowaniem jej w strumieniu dla odbiorców.

Jeśli wdrożenie obejmuje również wdrożenia produktu Qlik Cloud Services lub Qlik Sense Enterprise for elastic deployments, możesz opublikować aplikacje do kolekcji. W takich wdrożeniach kolekcje są dostępne za pośrednictwem hubów w chmurze. Kolekcje umożliwiają korzystanie z Twoich aplikacji użytkownikom spoza Twojego wdrożenia Qlik Sense Enterprise.

Poniżej omówiono przykładowy przepływ pracy tworzenia i publikowania aplikacji.

 1. Opublikuj aplikację do strumienia przeglądania Qlik Sense Enterprise.

  Jeśli w swojej aplikacji utworzysz model danych i wizualizacje, wówczas możesz publikować do strumienia dedykowanego dla przeglądów, dzięki czemu inni użytkownicy huba Qlik Sense Enterprise będą mogli uzyskiwać do niej dostęp, współpracować w jej zakresie i przekazywać opinie na jej temat.

  Więcej informacji dotyczących publikowania aplikacji zawiera temat Publikowanie aplikacji z huba.

 2. Zarządzaj przebiegiem wspólnego rozwijania opublikowanej aplikacji.

  Gdy aplikacja znajdzie się w strumieniu przeglądania, inni programiści będą mogli dodawać do niej arkusze i narracje. Domyślnie arkusze i narracje są prywatne. Jednak programista może je opublikować jako arkusze i narracje społeczności, aby udostępnić je innym użytkownikom.

  Jako właściciel aplikacji możesz dodawać arkusze i narracje społeczności do podstawowych arkuszy i narracji Twojej aplikacji. Dzięki temu możliwe jest dołączanie arkuszy i narracji, gdy aplikacja zostanie powielona lub wyeksportowana.

  Więcej informacji zawierają następujące tematy:

  Publikowanie arkusza

  Publikowanie narracji

  Dodawanie arkuszy do arkuszy bazowych aplikacji

  Dodawanie narracji do narracji bazowych aplikacji

 3. Zarządzaj właściwościami swojej aplikacji.

  Administratorzy Qlik Sense mogą tworzyć właściwości niestandardowe przeznaczone do wykonywania zadań, takich jak ograniczanie dostępu do aplikacji konkretnym użytkownikom lub grupom. Te właściwości niestandardowe możesz dodać do swojej aplikacji w hubie.

  Więcej informacji dotyczących właściwości aplikacji zawiera temat Zarządzanie właściwościami aplikacji.

 4. Przenieś swoją opublikowaną aplikację do strumienia użycia.

  Gdy przegląd i wspólne rozwijanie aplikacji zostaną zakończone, możesz przenieść swoją opublikowaną aplikację do strumienia użycia, gdzie będzie dostępna dla odbiorców docelowych.

  Informacje na temat przenoszenia aplikacji między strumieniami zawiera temat Publikowanie aplikacji z huba.

 5. Opcjonalnie opublikuj aplikację do kolekcji.

  Jeśli wdrożenie, z którego korzystasz, obejmuje wdrożenia produktu Qlik Cloud Services lub Qlik Sense Enterprise for elastic deployments, wówczas możesz udostępnić aplikację osobom przeglądającym spoza Qlik Sense Enterprise, publikując kolekcje w hubie w chmurze.

  Więcej informacji dotyczących publikowania do kolekcji zawiera temat Publikowanie aplikacji do kolekcji w hubie w chmurze.

 6. Ponownie opublikuj aplikację.

  Opcjonalnie możesz ponownie opublikować aplikację, aby wprowadzić wszelkie niezbędne aktualizacje do opublikowanej aplikacji, na przykład nowe arkusze podstawowe i aktualizacje modelu danych.

  Więcej informacji dotyczących aktualizacji opublikowanej aplikacji zawiera temat Ponowne publikowanie aplikacji z huba.

 7. Wycofaj aplikację do strumienia archiwum.

  Gdy aplikacja przestanie być potrzebna, możesz ją usunąć ze strumienia użycia do strumienia archiwum.

  Więcej informacji dotyczących przenoszenia aplikacji zawiera temat Publikowanie aplikacji z huba.

  Jeśli aplikacja jest opublikowana do kolekcji, usuń ją z kolekcji.

  Więcej informacji dotyczących usuwania aplikacji zawiera temat Publikowanie aplikacji do kolekcji w hubie w chmurze.