Ponowne używanie wymiarów z wymiarami głównymi

Podczas korzystania z aplikacji nieopublikowanej można tworzyć wymiary główne wielokrotnego użycia. Użytkownicy opublikowanej aplikacji będą mieć dostęp do wymiarów głównych, ale nie będą mogli ich modyfikować.

Wymiary główne można tworzyć na różne sposoby.

Porada: Wymiary główne można tworzyć za pomocą panelu zasobów (podczas korzystania z arkusza) lub przeglądarki modelu danych.

See also:

 

Ponowne używanie zasobów z elementami głównymi

Panel zasobów

Miary

Wymiary

Tworzenie wymiaru głównego z poziomu przeglądarki modelu danych