Składnia ogólna wyrażeń wykresu

expression ::= ( constant |
expressionname |
operator1 expression |
expression operator2 expression |
function |
aggregation function |
(expression ) )

gdzie:

constant to ciąg (tekst, data lub godzina) ujęty w pojedyncze cudzysłowy proste lub liczba. Stałe są zapisywane bez separatora tysięcy (z kropką jako separatorem dziesiętnym).

expressionname to nazwa (etykieta) innego wyrażenia na tym samym wykresie.

operator1 to operator jednoargumentowy, który dotyczy tylko jednego wyrażenia (znajdującego się na prawo od operatora).

operator2 to operator dwuargumentowy, który dotyczy wyrażeń znajdujących się po obu jego stronach.

function ::= functionname ( parameters )

parameters ::= expression { , expression }

Liczba i typy parametrów nie są dowolne, zależą bowiem od używanej funkcji.

aggregationfunction ::= aggregationfunctionname ( parameters2 )

parameters2 ::= aggrexpression { , aggrexpression }

Liczba i typy parametrów nie są dowolne, zależą bowiem od używanej funkcji.

See also: