Stosowanie stylu aplikacji

Aplikację można dostosować wizualnie do standardów firmowych za pomocą odpowiednich stylów. Wybrane style są stosowane do wszystkich arkuszy aplikacji. Po opublikowaniu aplikacji nie można zmienić jej stylu.

Dostępne są następujące opcje stylów:

 • zmiana kierunku znaków w tekstowych i liczbowych ciągach znaków;
 • zmiana domyślnej kompozycji aplikacji;
 • zmiana koloru tła tytułu arkusza;
 • zmiana koloru czcionki tytułu arkusza;
 • dodawanie i wyrównywanie grafiki, na przykład logo.
Porada: W aplikacjach programiści mogą stosować również inne elementy stylistyczne, korzystając z niestandardowych rozszerzeń kompozycji.

Otwieranie opcji aplikacji

Opcje aplikacji można otwierać z dowolnego miejsca aplikacji niepublikowanej. Są one dostępne podczas eksploracji i wykrywania danych, tworzenia modelu danych i korzystania z narracji dotyczących danych.

Wykonaj następujące czynności:

 • W aplikacji niepublikowanej kliknij ikonę , a następnie ikonę V, aby otworzyć opcje aplikacji.

 • Aby zamknąć opcje aplikacji, kliknij ikonę E.

Uwaga: Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego, opcje aplikacji są niedostępne.

Zmiana kolejności czytania

Wykonaj następujące czynności:

 1. W aplikacji niepublikowanej kliknij ikonę , a następnie ikonę V, aby otworzyć opcje aplikacji.
 2. Po wybraniu poleceń Wygląd > Od prawej do lewej wybierz wartość Wł. lub Wył.
Uwaga: Jeśli wizualizacja jest udostępniana przy użyciu wykresów Qlik Sense, wówczas zmiana kolejności czytania w aplikacji wpłynie także na kolejność czytania w wykresie udostępnianym. Więcej informacji zawiera temat Kolejność czytania jest niepoprawna w moim udostępnianym wykresie.

Zmiana domyślnej kompozycji aplikacji

Z menu rozwijanego Kompozycja aplikacji można wybrać jedną z domyślnych kompozycji aplikacji Qlik. Można również zastosować niestandardową kompozycję, która została już utworzona oraz zainstalowana.

Domyślne kompozycje programu Qlik to: 

 • Sense Classic — zapewnia bardziej zwarty widok obiektów i mniejsze odstępy między nimi.
 • Sense Focus — umożliwia wyrównanie odstępów między obiektami i wokół obiektów, a także udostępnia miejsca przeznaczone na tytuły.
 • Sense Breeze — oparta na kompozycji Sense Focus, ale z innymi ustawieniami kolorów.

Po utworzeniu kompozycji niestandardowej należy zapisać ją w programie Qlik Sense jako rozszerzenie.

Plik JSON oraz inne dodatkowe zasoby, takie jak pliki CSS, są kompresowane i importowane jako rozszerzenie do konsoli Qlik Management Console (QMC). Dzięki temu reguły zabezpieczeń można dodać do konsoli QMC, aby kontrolować, do których kompozycji mają dostęp konkretni użytkownicy.

Kompozycje niestandardowe są przechowywane w programie Qlik Sense jako rozszerzenia i pojawiają się w węźle Niestandardowe w menu rozwijanym Kompozycja aplikacji.

App theme drop-down menu.

Zmiana kolorów

Kolor tła tytułu arkusza można zmienić na pełny kolor lub wybrać dwa kolory, aby ustawić gradient. Dla czcionki tytułu arkusza można wybrać tylko pełny kolor.

Uwaga: Gdy używasz urządzenia przenośnego, wówczas tło tytułu arkusza jest wyświetlane jako jeden pełny kolor, nawet jeśli zostały ustawione dwa kolory.

Dostępne są następujące opcje wyboru kolorów: 

 • Wybierz kolor z domyślnej palety kolorów.
 • Podaj kod szesnastkowy koloru, podając sześć znaków w polu wejściowym #.
 • Aby wyświetlić więcej opcji kolorów, należy kliknąć paletę:
  • Kliknij koło kolorów, aby wybrać kolor.
  • Przeciągnij suwak, aby zmienić nasycenie koloru.

Wybieranie koloru z domyślnej palety kolorów

Wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk S na liście rozwijanej kolorów.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe z kolorami domyślnymi.

 2. Kliknij jeden z kolorów w palecie.

  Kolor zostanie wybrany.

 3. Kliknij poza oknem dialogowym.

  Okno dialogowe zostanie zamknięte.

Został ustawiony kolor z domyślnej palety.

Okno dialogowe koloru z domyślną paletą kolorów i wybranym kolorem niebieskim.

Default color palette.

Wpisywanie kodu szesnastkowego koloru

Wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk S na liście rozwijanej kolorów.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe z kolorami domyślnymi.

 2. Wpisz sześć znaków w polu wejściowym kodu szesnastkowego: #.

  Kolor należy wybrać w palecie.

 3. Kliknij poza oknem dialogowym.

  Okno dialogowe zostanie zamknięte.

Został ustawiony kolor podany jako sześciocyfrowy kod szesnastkowy.

Korzystanie z opcji zaawansowanych koloru

Wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk S na liście rozwijanej kolorów.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe z kolorami domyślnymi.

 2. Kliknij ikonę Ü u dołu okna dialogowego.

  Okno dialogowe ulegnie zmianie i pojawią się w nim opcje zaawansowane.

 3. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Kliknij koło kolorów.

   Kolor zostanie zmieniony, a kod szesnastkowy zostanie odpowiednio zaktualizowany.

  • Przeciągnij suwak.

   Nasycenie zmieni się, a kod szesnastkowy zostanie odpowiednio zaktualizowany.

  W obu przypadkach zostanie wybrany kolor.

 4. Kliknij poza oknem dialogowym.

  Okno dialogowe zostanie zamknięte.

Kolor został ustawiony za pomocą koła kolorów lub suwaka.

Okno dialogowe koloru z opcjami zaawansowanymi i wybranym kolorem niebieskim.

Color wheel.

Dodawanie grafiki

Do tytułu arkusza można dodać grafikę, na przykład logo. Obsługiwane są następujące formaty: .png, .jpg, .jpeg oraz .gif.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij symbol grafiki obok opcji Grafika.

  Zostanie otwarta Biblioteka multimediów.

 2. Kliknij jeden z folderów z bibliotece multimediów, na przykład In app lub Default.
 3. Wybierz grafikę, która ma być dodana do tytułu arkusza.

  Zostanie wyświetlony podgląd grafiki.

 4. Kliknij polecenie Wstaw.

  Grafika zostanie dodana.

 5. Kliknij , lub , aby wyrównać grafikę odpowiednio z lewej, na środku lub z prawej.

Grafika została dodana do tytułu arkusza i odpowiednio wyrównana.