Strona główna

Pierwsze kroki z Qlik Sense

Na dobry początek zapoznaj się z modelem selekcji asocjacyjnych Qlik i naucz się budować podstawową aplikację, korzystając z danych przykładowych.

Planowanie wdrożenia Qlik Sense (tylko w języku angielskim)

Sposób wdrożenia programu Qlik Sense jest zależny od wymogów Twojej organizacji. Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi architektury, z przykładami wdrożenia, zabezpieczeniami, sposobami logowania i licencjami.

Tworzenie aplikacji i interakcje z nimi

Dodawanie danych i zarządzanie nimi

Możesz dodawać dane z własnych źródeł danych albo z innych źródeł danych, takich jak Qlik DataMarket.

Tworzenie wizualizacji

Twórz różne wizualizacje, takie jak wykresy słupkowe, histogramy, wykresy punktowe oraz mapy.

Interakcje z wizualizacjami

Wizualizacje w aplikacji są ze sobą połączone. Po dokonaniu selekcji w jednej z nich powiązane wizualizacje zostają natychmiast zaktualizowane, aby uwzględnić taką selekcję.

Wdrażanie systemu Qlik Sense

Instalowanie systemu Qlik Sense (tylko w języku angielskim)

Wybierz opcje wdrożenia, które spełnią konkretne wymagania.

Instalowanie aplikacji Qlik Sense Mobile (tylko w języku angielskim)

Aplikację Qlik Sense Mobile można pobrać i zainstalować bezpośrednio ze sklepu Apple App Store.

Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie Qlik Sense z kopii (tylko w języku angielskim)

Aby upewnić się, że lokacja systemu Qlik Sense może zostać przywrócona w razie awarii systemu lub gdy nastąpi konieczność przeniesienia lub zastąpienia węzła we wdrożeniu, zalecamy regularne wykonywanie kopii zapasowych.

Zarządzanie lokacją systemu Qlik Sense i rozwiązywanie problemów z systemem

Zarządzaj lokacją systemu Qlik Sense (tylko w języku angielskim)

Korzystaj z Qlik Management Console (QMC), aby skonfigurować lokację systemu Qlik Sense i zarządzać nią.

Monitorowanie lokacji systemu Qlik Sense (tylko w języku angielskim)

QMC zawiera wiele aplikacji, które monitorują wydajność systemu i korzystanie z lokacji systemu Qlik Sense.

Rozwiązywanie problemów z systemem Qlik Sense przy użyciu dzienników (tylko w języku angielskim)

Za pomocą komunikatów dzienników generowanych przez system Qlik Sense można wykrywać zdarzenia dotyczące bezpieczeństwa, problemy z działaniem zasad oraz naruszenia zasad.