Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Wskaźnik KPI

Wizualizacja wskaźnika KPI może przedstawiać jedną lub dwie wartości miary i jest używana do śledzenia wydajności.

Wizualizacja wskaźnika KPI z dwiema wartościami miary, kolorami warunkowymi i symbolami.

Wizualizacja wskaźników KPI.

Kiedy używać

Wskaźników KPI należy używać, aby uzyskiwać przegląd wartości wydajności, które są kluczowe dla organizacji. Oznaczenia kolorystyczne i symbole wskazują, jakie są stosunki liczb do wyników oczekiwanych.

Zalety

Wskaźniki KPI umożliwiają szybką interpretację wyników wydajności w konkretnych dziedzinach.

Wady

Wskaźniki KPI są w pewnym sensie ograniczone pod względem elementów graficznych. Można używać symboli, aby zilustrować wydajność, ale w celu uzyskania bardziej wyrazistego składnika należy rozważyć użycie miernika.

Tworzenie wskaźnika KPI

Na arkuszu, który edytujesz, możesz utworzyć wizualizację wskaźnika KPI.

 1. Z panelu zasobów przeciągnij pusty wykres KPI do arkusza.
 2. Kliknij polecenie Dodaj miarę, a następnie wybierz miarę lub utwórz miarę z pola.

Wizualizacja KPI może przedstawiać jedną lub dwie miary i nie zawiera żadnych wymiarów. Gdy używane są dwie miary, druga wartość jest automatycznie traktowana jako uzupełniająca i jest wyświetlana mniejszą czcionką. Kolejność miar można zmieniać, odpowiednio przeciągając miary w sekcji Miary w panelu właściwości.

Po utworzeniu wizualizacji wskaźnika KPI konieczne może być dostosowanie jego wyglądu i innych ustawień w panelu właściwości.

Obowiązują następujące ustawienia domyślne wizualizacji wskaźnika KPI:

 • wyrównanie do środka,
 • czarny tekst,
 • brak koloru tła,
 • responsywne zachowanie układu.
 • średni rozmiar czcionki,
 • bez tytułów,
 • wyświetlana etykieta miary,
 • kolory warunkowe i symbole wyłączone,
 • bez łącza do arkusza.
WskazówkaJeśli klikniesz dwukrotnie lub przeciągniesz miarę z panelu zasobów, wówczas wizualizacja wskaźnika KPI zostanie dodana do arkusza za pomocą miary.

Używanie kolorów warunkowych i symboli

W przypadku używania kolorów warunkowych w wizualizacji wskaźnika KPI dostępna jest opcja wyświetlania symboli obok wartości miary. Dostępne są również następujące opcje dodatkowe:

 • ustawianie limitów zakresu;
 • dodawanie limitów w celu zdefiniowania przedziałów wartości powiązanych z różnymi kolorami opisującymi wynik, na przykład wynik dobry (zielony), poniżej oczekiwań (żółty) lub krytyczny (czerwony);
 • dodawanie symboli do wartości;
 • stosowanie kolorowania gradientowego pomiędzy przedziałami.

Do określenia limitów można użyć wyrażeń. Wszystkich ustawień dokonuje się w panelu właściwości wyświetlanym po prawej stronie okna podczas edytowania arkusza.

Łączenie z innym arkuszem

W wizualizacji KPI można utworzyć łącze odsyłające do arkusza w aplikacji. Po kliknięciu wizualizacji podczas analizy danych można ją kliknąć po raz drugi, aby przejść do skonfigurowanego arkusza. Arkusz jest otwierany w nowej karcie. Po umieszczeniu wskaźnika myszy nad ikoną Informacje wyświetlana jest nazwa arkusza. Ikona jest wyświetlana tylko wtedy, gdy w sekcji Prezentacja włączona jest opcja Pokaż tytuł.

POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE:

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!