Przeskocz do zawartości głównej
Edytowanie zmiennej

NA TEJ STRONIE

Edytowanie zmiennej

Zmienna w Qlik Sense to nazwana encja zawierająca wartość. Jeśli w wyrażeniu jest używana zmienna, wówczas jest zastępowana jej wartością lub definicją. Zmienne są definiowane przy użyciu okna dialogowego zmiennych albo w skrypcie przy użyciu edytora skryptu ładowania danych.

Zmienną można edytować w oknie dialogowym zmiennych.

Informacja

Zmienne zdefiniowane w skrypcie można edytować w oknie dialogowym zmiennych. Jeśli jednak ponownie załadujesz skrypt, zmiany zostaną cofnięte.

  1. Podczas edycji arkusza kliknij zmienne na pasku edycji w arkuszu, aby otworzyć okno dialogowe zmiennych.

    Zostanie otwarte okno dialogowe zmiennych.

  2. W wierszu zmiennej, którą chcesz usunąć, kliknij i wybierz Usuń.

  3. Edytuj zmienną:

  4. Kliknij przycisk Zapisz.