Przeskocz do zawartości głównej

Warstwy wykresu

NA TEJ STRONIE

Warstwy wykresu

Warstwa wykresu umożliwia wyświetlanie niewielkich wykresów kołowych lub słupkowych nad lokalizacjami na mapie. Wykorzystuje jeden wymiar w celu identyfikowania lokalizacji i drugi wymiar w celu tworzenia wykresów kołowych lub słupkowych.

Wykresy można oznaczać etykietami, a za pomocą wyrażenia kontrolować ich wielkość. W bąbelku informacyjnym wyświetlane są użyteczne informacje dotyczące zawartości wybranego wykresu.

Mapa z warstwą wykresu przedstawiającą źródła finansowania w krajach Unii Europejskiej jako wykresy kołowe. Rozmiar każdego wykresu kołowego przedstawia średnie wykorzystanie środków.

Map with density layer.

Dodawanie warstwy wykresu

  1. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

    • Przeciągnij i upuść na mapę pole zawierające dane punktu, wybierz opcję Dodaj jako nową warstwę, a następnie wybierz opcję Dodaj jako warstwę wykresu.
    • W obszarze Warstwy w panelu właściwości kliknij opcję Dodaj warstwę, a następnie wybierz opcję Warstwa wykresu.

  2. W obszarze Wymiary, w sekcji Lokalizacja, kliknij opcję Dodaj i wybierz pole zawierające dane punktów, które zostaną użyte jako lokalizacje na mapie. Kliknij opcję Dodaj i wybierz pole zawierające dane, które zostaną użyte jako wymiar na wykresach.
  3. W obszarze Miary kliknij opcję Dodaj i wybierz pole zawierające dane, które zostaną użyte jako miara dla wykresów.
  4. Jeśli pojawią się problemy z lokalizacjami punktów, dostosuj ustawienia lokalizacji w obszarze Lokalizacje w panelu właściwości.

    Ograniczanie zasięgu lokalizacji w warstwach mapy

Gdy warstwa zostanie dodana, możesz dostosować jej ustawienia w panelu właściwości. Więcej informacji na temat ustawień zawiera temat Właściwości mapy.