Przeskocz do zawartości głównej

Kontener

Kontener to obiekt, który umożliwia dodawanie wizualizacji na ograniczonej przestrzeni. Wizualizacje można też ukrywać bądź pokazywać wewnątrz kontenera na podstawie określonych warunków.

A container.

Kiedy używać

Kontener jest przydatny, gdy chcesz szybko przełączać się między różnymi wizualizacjami na pulpicie nawigacyjnym z ograniczoną powierzchnią ekranu. Kontenera możesz też użyć, aby pokazywać różne wizualizacje w zależności od:

Tworzenie kontenera

Kontener możesz utworzyć w edytowanym arkuszu.

 1. Z panelu zasobów przeciągnij obiekt Container (Kontener) do arkusza.
 2. Kliknij opcję Add (Dodaj) w obszarze Content (Zawartość) w panelu właściwości.
 3. Wybierz wizualizację główną w obszarze Master items (Elementy główne) lub wybierz opcję utworzenia nowej wizualizacji w obszarze Charts (Wykresy).

  Alternatywnie: możesz dodać zawartość do kontenera, przeciągając dostępne wizualizacje z arkusza lub z obszaru Master items (Elementy główne) bezpośrednio na kontener.

 4. Przeciągnij wykresy w panelu właściwości, aby określić kolejność kart.

W efekcie powstał kontener z kartami, z których każda odpowiada jednej dodanej wizualizacji. Karty można przełączać, aby pokazywać różne wizualizacje.

Dodawanie warunków wyświetlania

Do utworzonych kart można dodać warunki określające, kiedy karty mają być wyświetlane.

 1. W obszarze Content (Zawartość) w panelu właściwości kliknij wykres, do którego chcesz dodać warunek wyświetlania.
 2. W obszarze Show condition (Pokaż warunek dla wykresu) dodaj warunek wyświetlania dla wykresu. Zwykle można użyć funkcji If().

  Zob. if — funkcja skryptu i funkcja wykresu.

 3. Dodaj inny warunek wyświetlania do innego wykresu.

  Wykresy będą teraz wyświetlane lub ukrywane w zależności od tego, czy będą spełnione dodane właśnie warunki. Jeśli warunek wykresu zwróci wartość True (prawda), wykres będzie wyświetlany, natomiast w przypadku wartości False (fałsz) wykres będzie ukryty.

Ograniczenia wyświetlania

 • Wizualizacji głównej, która zawiera kontener, nie można używać wewnątrz innego kontenera.
 • Nie można dodać dwa razy tej samej wizualizacji głównej do kontenera.
 • Wybór karty jest zapamiętywany przy nawigowaniu między arkuszami i przy odświeżaniu przeglądarki tylko na czas pojedynczej sesji.
 • Nie można utworzyć wykresu wewnątrz kontenera, upuszczając miary lub wymiary na kontener.