Przeskocz do zawartości głównej
Usuwanie zmiennej

NA TEJ STRONIE

Usuwanie zmiennej

Zmienne można usuwać z aplikacji nieopublikowanej, usuwając je z przeglądu zmiennych.

 1. Podczas edycji arkusza kliknij Variables na pasku edycji, aby otworzyć przegląd zmiennych.

  Zostaje otwarte okno przeglądu zmiennych

 2. Wybierz zmienną, którą chcesz usunąć.

  InformacjaJeśli chcesz usunąć zmienną zdefiniowaną w skrypcie, musisz przeprowadzić edycję skryptu. Po usunięciu zmiennej ze skryptu i przeładowaniu danych zmienna pozostanie w skrypcie. Jeśli wymagane jest całkowite usunięcie zmiennej z aplikacji, należy również usunąć tę zmienną z podglądu zmiennych.

  Zostaną wyświetlone szczegóły zmiennej.

  InformacjaUsunięcia zmiennej nie można cofnąć.
 3. Kliknij Delete.

  Wyświetlony zostanie komunikat z pytaniem, czy na pewno usunąć zmienną.

 4. Kliknij przycisk OK.

Zmienna została usunięta.

See also