Przeskocz do zawartości głównej

Nawigacja za pomocą klawiatury oraz skróty klawiaturowe w Qlik Sense

Qlik Sense obsługuje ułatwienia dostępu, z których można korzystać za pomocą klawiatury. Za pomocą klawiatury można nawigować w hubie, na stronie przeglądu aplikacji, pasku narzędzi Qlik Sense oraz w widoku arkuszy. Istnieje również szereg skrótów klawiszowych.

Podczas nawigowania za pomocą klawiatury podświetlony jest środek obszaru aktywnego. Dzięki nawigacji za pomocą klawiatury można wchodzić w interakcje z:

  • obiektami i ustawieniami na stronie przeglądu aplikacji
  • obiektami i menu na pasku narzędzi Qlik Sense
  • wizualizacjami w widoku arkusza

Więcej informacji dotyczących nawigowania na stronie przeglądu aplikacji oraz na pasku narzędzi Qlik Sense zawiera temat Nawigacja w interfejsie użytkownika.

Nawigacja za pomocą klawiatury w hubie

Nawigacja za pomocą klawiatury w hubie
Nawigacja za pomocą klawiatury Opis
Tab

Przesuwa obszar aktywny do przodu. W menu aktywnym naciśnięcie klawisza Tab powoduje cykliczne przechodzenie między opcjami menu.

Shift+Tab Przesuwa obszar aktywny do tyłu.
Ctrl + G Powoduje przełączenie na układ siatki.
Ctrl + Shift + L Powoduje przełączenie na układ listy.
Strzałka w lewo + strzałka w prawo Umożliwia przesuwanie aktywnej listy poziomej, takiej jak widok siatki.
Strzałka w górę + strzałka w dół Umożliwia przesuwanie aktywnej listy pionowej, takiej jak widok listy.
Enter lub klawisz spacji Umożliwia wybranie lub wprowadzenie elementu w obszarze aktywnym. W menu nawigacyjnym zakładki naciśnij Enter lub Spację po raz drugi, aby otworzyć menu rozwijane.
Ctrl + Strzałka w górę Powoduje przejście do pierwszego elementu na liście.
Ctrl + Strzałka w dół   Powoduje przejście do ostatniego elementu na liście.
Alt + N Powoduje otwarcie okna dialogowego Utwórz nową aplikację.
Ctrl + Delete Umożliwia otwarcie okna dialogowego Potwierdzenie usuwania dla aktywnej aplikacji.
Shift + F10 Powoduje otwarcie menu kontekstowego dla aktywnej aplikacji.
Esc Powoduje zamknięcie okna dialogowego lub menu kontekstowego.
Strzałki w górę i w dół   Umożliwia przełączanie obszaru aktywnego między miniaturą aplikacji a szczegółami aplikacji w widoku siatki aktywnej aplikacji.

Nawigacja za pomocą klawiatury w przeglądzie aplikacji i na pasku narzędzi

Przycisk Przejdź do zawartości jest pierwszym elementem podczas nawigacji za pomocą klawiatury na stronie przeglądu aplikacji. Kliknij Enter, aby pominąć nawigację i przejść do Arkuszy na pasku narzędzi. Kliknięcie klawisza Tab spowoduje otwarcie globalnego menu.

Nawigacja za pomocą klawiatury w przeglądzie aplikacji i na pasku narzędzi
Nawigacja za pomocą klawiatury Opis

Tab

Przesuwa obszar aktywny do przodu. W menu aktywnym naciśnięcie klawisza Tab powoduje cykliczne przechodzenie między opcjami menu. Gdy otwarty jest arkusz, naciśnięcie klawisz Tab spowoduje również przesunięcie obszaru aktywnego do arkusza.

Shift+Tab

Przesuwa obszar aktywny do tyłu. W menu aktywnym naciśnięcie kombinacji Shift + Tab powoduje cykliczne przechodzenie między opcjami menu. Gdy otwarty jest arkusz, naciśnięcie klawisz Tab spowoduje również przesunięcie obszaru aktywnego do arkusza.

Enter lub klawisz spacji

Otwiera bieżący obszar aktywny.

Esc

Zamyka otwarte menu.

Strzałka w prawo

Powoduje przejście do następnego arkusza lub do następnej narracji na stronie przeglądu aplikacji.

Strzałka w lewo

Powoduje przejście do poprzedniego arkusza lub do poprzedniej narracji na stronie przeglądu aplikacji.
Strzałka w górę Powoduje przejście do następnej zakładki na stronie przeglądu aplikacji.
Strzałka w dół Powoduje przejście do poprzedniej zakładki na stronie przeglądu aplikacji.
Ctrl + G Powoduje przełączenie na układ siatki.
Ctrl + Shift + L Powoduje przełączenie na układ listy.
Ctrl + Strzałka w górę Powoduje przejście do pierwszego elementu na liście.
Ctrl + Strzałka w dół Powoduje przejście do ostatniego elementu na liście.

Nawigacja za pomocą klawiatury w widoku arkusza

Nawigacja za pomocą klawiatury umożliwia korzystanie z wizualizacji w arkuszach, uzyskiwanie dostępu do menu kontekstowych wizualizacji, a także pobieranie danych wizualizacji. Nawigacja za pomocą klawiatury jest również obsługiwana we Wnioskach.

InformacjaZnaczenie skrótów klawiaturowych ma zastosowanie w przypadku korzystania z systemu Windows. W przypadku systemu Mac OS należy użyć klawisza Cmd, zamiast klawisza Ctrl.

Przycisk Przejdź do zawartości jest pierwszym elementem podczas nawigacji z użyciem klawiatury w widoku arkusza. Kliknij Enter, aby pominąć nawigację i przejść do głównej zawartości. Na przykład, jeśli jesteś na stronie Analizuj > Arkusz, przejdziesz do Inteligentnego wyszukiwania. Kliknięcie klawisza Tab spowoduje otwarcie menu Analizuj.

Nawigacja za pomocą klawiatury w widoku arkusza

Nawigacja za pomocą klawiatury w widoku arkusza
Nawigacja za pomocą klawiatury Opis
Tab

Powoduje przesunięcie obszaru aktywnego do przodu między elementy na pasku narzędzi i wizualizacje na arkuszu. W menu aktywnym naciśnięcie klawisza Tab powoduje cykliczne przechodzenie między opcjami menu.

Shift+Tab

Powoduje przesunięcie obszaru aktywnego do tyłu między elementy na pasku narzędzi i wizualizacje na arkuszu. W menu aktywnym naciśnięcie kombinacji Shift+Tab powoduje cykliczne przechodzenie między opcjami menu.

Ctrl + Strzałka w prawo

Powoduje przejście do następnego arkusza.

Ctrl + Strzałka w lewo

Powoduje przejście do poprzedniego arkusza.

Ctrl + Home, Ctrl + Fn + strzałka w lewo (Mac OS)

Powoduje przejście do pierwszego arkusza aplikacji.

Ctrl + End, Ctrl + Fn + strzałka w prawo (Mac OS)

Powoduje przejście do ostatniego arkusza aplikacji.
Strzałka w prawo Powoduje przejście do następnej wizualizacji w rzędzie.
Strzałka w lewo Powoduje przejście do poprzedniego obiektu wizualizacji w rzędzie.
Strzałka w górę Powoduje przejście do wizualizacji w rzędzie powyżej.
Strzałka w dół Powoduje przejście do wizualizacji w rzędzie poniżej.
Ctrl + Strzałka w górę Powoduje przejście do pierwszej wizualizacji w arkuszu.
Ctrl + Strzałka w dół Powoduje przejście do ostatniej wizualizacji w arkuszu.
Enter

Umożliwia przełączanie bieżącej wizualizacji oraz jej reprezentacji w postaci tabeli. Jeśli wizualizacja jest tabelą, wówczas następuje przesunięcie obszaru aktywnego do pierwszej komórki danych w tej tabeli.

Shift + Enter klawisz spacji Otwiera bieżącą wizualizację na pełnym ekranie.

Shift + F10, Alt + Shift + F10 (Internet Explorer 11), Fn + Shift + F10 (Mac OS)

Otwiera menu kontekstowe dla wybranej wizualizacji.

Ctrl + E Umożliwia naprzemienne włączanie/wyłączanie edycji arkusza.

Nawigacja za pomocą klawiatury w menu wyborów

Gdy użytkownik koncentruje się na tabeli lub wykresie oraz dokonuje wyborów, znajdują się one w trybie wyboru, a gdy komórki lub obiekty są aktywnie wybierane, menu wyboru wyświetla się w górnym słupku tabeli lub wykresu.

Nawigacja za pomocą klawiatury w menu wyborów
Nawigacja za pomocą klawiatury Opisu
Shift+Tab

Przenosi obszar aktywny z wyborów na przycisk Potwierdź (dopóki pasek wyszukiwania jest widoczny na liście wartości, następnie najpierw tam przenosi obszar aktywny, a kolejna kombinacja Shift+Tab przenosi obszar aktywny na przycisk Potwierdź w menu wyboru). Naciśnij Enter, aby potwierdzić wybory i wyjść z menu wyborów.

Lewa/Prawa strzałka

Przenosi obszar aktywny na (...) menu podrzędne, Wyczyść wybór, Anuluj wybór, Potwierdź wybór.

Informacja (...) nawigacja menu podrzędnego: Wejdź do menu podrzędnego i nawiguj za pomocą strzałek góra/dół do opcji wyborów: Wybierz wszystkie, Wybierz możliwe, Wybierz alternatywne, Wybierz wykluczone.
Esc

Anuluje wybór i przywraca obszar aktywny na wizualizację.

Tab Przenosi obszar aktywny z powrotem na wizualizację, zachowując wybory.

Nawigacja za pomocą klawiatury w menu kontekstowych wizualizacji

Nawigacja za pomocą klawiatury w menu kontekstowych wizualizacji
Nawigacja za pomocą klawiatury Opis
Tab Powoduje przeniesienie obszaru aktywnego z arkusza do menu kontekstowego.
Esc Zamyka menu kontekstowe.
Strzałka w dół Umożliwia przesunięcie obszaru aktywnego do następnego elementu w menu kontekstowym.
Strzałka w górę Umożliwia przesunięcie obszaru aktywnego do poprzedniego elementu w menu kontekstowym.
Strzałka w prawo Otwiera podmenu elementu.
Strzałka w lewo Zamyka podmenu elementu.
Enter Wykonuje konkretne działanie dla elementu w obszarze aktywnym.

Nawigacja za pomocą klawiatury w oknie dialogowym Eksportuj dane przeznaczonym do obsługi wizualizacji

Nawigacja za pomocą klawiatury w oknie dialogowym Eksportuj dane przeznaczonym do obsługi wizualizacji
Nawigacja za pomocą klawiatury Opis
Tab Przesuwa obszar aktywny do przodu.
Shift+Tab Przesuwa obszar aktywny do tyłu.
Esc Zamyka okno dialogowe.
Enter Wykonuje konkretne działanie dla elementu w obszarze aktywnym.

W trybie Selekcje

Nawigacja za pomocą klawiatury w trybie Wybory

Nawigacja za pomocą klawiatury

Opis

Strzałka w górę Powoduje przejście do wiersza powyżej.
Strzałka w dół Powoduje przejście do wiersza poniżej.
Spacja Powoduje wybranie wartości.
Shift + strzałka w górę / w dół Umożliwia wybranie wielu wartości.
Enter Potwierdza wybór.
Esc Anuluje wybory.

W bieżącej selekcji

Nawigacja za pomocą klawiatury w bieżącym wyborze

Nawigacja za pomocą klawiatury

Opis

Tab Powoduje nawigację do następnego wyboru lub przycisku Wyczyść wszystkie pola.
Enter/klawisz spacji Naciśnięcie klawisza Enter/spacji w bieżącym wyborze spowoduje otwarcie okna wyskakującego z listą wartości. Naciśnięcie klawisza Enter/spacji w polu Wyczyść wszystkie pola spowoduje usunięcie wyborów.

Nawigowanie za pomocą klawiatury na listach wartości

Wewnątrz listy wartości

Nawigowanie za pomocą klawiatury na listach wartości

Nawigacja za pomocą klawiatury

Opis

Klawisz spacji (w komórce, którą można wybrać) Umożliwia przejście do trybu Selekcje.
Shift + strzałki w górę/w dół (w komórce, którą można wybrać) Umożliwia wybranie wielu wartości.
Strzałka w górę Powoduje przejście do komórki w wierszu powyżej.
Strzałka w dół Powoduje przejście do komórki w wierszu poniżej.
Esc Powoduje przesunięcie obszaru aktywnego z powrotem do obiektu.
Ctrl + klawisz spacji (podczas wybierania) Umożliwia wybranie wartości i usunięcie wyboru wszystkich innych wartości.
Ctrl + A Powoduje wybranie wszystkich wartości.
Ctrl + F Umożliwia otwarcie formularza wyszukiwania i ustawienie na nim obszaru aktywnego.

W trybie Selekcje

Nawigacja za pomocą klawiatury na listach wartości, w trybie wyboru

Nawigacja za pomocą klawiatury

Opis

Strzałka w górę Powoduje przejście do wiersza powyżej.
Strzałka w dół Powoduje przejście do wiersza poniżej.
Spacja Powoduje wybranie wartości.
Shift + strzałka w górę / w dół Umożliwia wybranie wielu wartości.
Enter

Potwierdza wybór.

Gdy obszar aktywny znajduje się na pasku wyszukiwania w polu listy, powoduje wybranie tego, co znajduje się w bieżącym wyszukiwaniu. Wszystkie aktualnie zaznaczone elementy, które zostałyby wybrane przez to wyszukiwanie, przestają być zaznaczone.

Enter + Ctrl Gdy obszar aktywny znajduje się na pasku wyszukiwania w polu listy, czyści bieżące wybory, a następnie wybiera wynik wyszukiwania
Esc Anuluje wybory.

Nawigacja za pomocą klawiatury w tabelach prostych

Poza tabelą

Nawigacja za pomocą klawiatury w tabelach prostych, poza tabelą
Nawigacja za pomocą klawiatury Opis
Enter lub klawisz spacji Powoduje przejście do trybu Wyświetl dane.
Esc Powoduje zamknięcie trybu Wyświetl dane.
Enter lub klawisz spacji (w trybie Wyświetl dane lub w tabeli domyślnej) Umożliwia przesunięcie obszaru aktywnego do pierwszej komórki tabeli.
Shift + Enter klawisz spacji Umożliwia przejście do trybu Pełny ekran.

Wewnątrz tabeli

Nawigacja za pomocą klawiatury w tabelach prostych, w tabeli

Nawigacja za pomocą klawiatury

Opis

Enter lub klawisz spacji (w komórce, którą można wybrać) Umożliwia przejście do trybu Selekcje.
Shift + strzałki w górę/w dół (w komórce, którą można wybrać) Umożliwia wybranie wielu wartości.
Enter lub klawisz (w komórce nagłówka lub innej komórce z działaniem) Powoduje wykonanie działania komórki.
Strzałka w prawo Powoduje przejście do następnej komórki w tabeli.
Strzałka w lewo Powoduje przejście do poprzedniej komórki w tabeli.
Strzałka w górę Powoduje przejście do komórki w wierszu powyżej.
Strzałka w dół Powoduje przejście do komórki w wierszu poniżej.
Esc Powoduje przesunięcie obszaru aktywnego z powrotem do obiektu.
Ctrl + klawisz spacji (podczas wybierania) Umożliwia wybranie wartości i usunięcie wyboru wszystkich innych wartości.

Nawigacja za pomocą klawiatury we Wnioskach

We Wnioskach

Nawigacja za pomocą klawiatury we Wnioskach
Nawigacja za pomocą klawiatury Opis
Tab

Powoduje przesunięcie obszaru aktywnego do przodu między elementy na pasku narzędzi i wizualizacje na arkuszu. W menu aktywnym naciśnięcie klawisza Tab powoduje cykliczne przechodzenie między opcjami menu.

Shift+Tab

Powoduje przesunięcie obszaru aktywnego do tyłu między elementy na pasku narzędzi i wizualizacje na arkuszu. W menu aktywnym naciśnięcie kombinacji Shift + Tab powoduje cykliczne przechodzenie między opcjami menu.

Strzałka w prawo Powoduje przejście do następnej wizualizacji w rzędzie.
Strzałka w lewo Powoduje przejście do poprzedniego obiektu wizualizacji w rzędzie.
Strzałka w górę Powoduje przejście do wizualizacji w rzędzie powyżej.
Strzałka w dół Powoduje przejście do wizualizacji w rzędzie poniżej.
Ctrl + Strzałka w górę Powoduje przejście do pierwszej wizualizacji w arkuszu.
Ctrl + Strzałka w dół Powoduje przejście do ostatniej wizualizacji w arkuszu.
Enter Powoduje przejście do trybu Wyświetl dane.
Klawisz spacji lub Shift + Enter Otwiera bieżącą wizualizację na pełnym ekranie.
Esc Zamyka tryb pełnego ekranu.

Shift + F10, Alt + Shift + F10 (Internet Explorer 11), FN + Shift + F10 (Mac OS)

Otwiera menu kontekstowe dla wybranej wizualizacji.

InformacjaJeśli skrót Shift + F10 nie działa w konkretnej przeglądarce, należy użyć skrótu Alt + Shift + F10.

Nawigacja za pomocą klawiatury w panelu zasobów Wniosków

Nawigacja za pomocą klawiatury w panelu zasobów Wniosków

Nawigacja za pomocą klawiatury

Opis

<klawisz litery>

Powoduje przejście do pierwszego elementu na liście, który zaczyna się od tej litery (jeżeli element aktualnie aktywny zaczyna się od innej litery). Powoduje przejście do następnego elementu na liście, który zaczyna się od tej litery (jeżeli element aktualnie aktywny zaczyna się od tej samej litery)

Ctrl + Strzałka w górę

Powoduje przejście do elementu w poprzedniej kategorii.

Ctrl + Strzałka w dół

Powoduje przejście do pierwszego elementu w następnej kategorii.

Strzałka w górę

Powoduje przejście do elementu bezpośrednio nad bieżącym (zasób lub kategoria).

Strzałka w dół

Powoduje przejście do elementu bezpośrednio pod bieżącym (zasób lub kategoria).

Strzałka w lewo

Powoduje przejście do kategorii, która zawiera element aktualnie aktywny (gdy obszar aktywności znajduje się na zasobie).

Strzałka w prawo

Powoduje przejście do pierwszego elementu wybranej kategorii (gdy obszar aktywności znajduje się na kategorii).

Klawisz spacji lub Enter

Powoduje wybranie elementu w obszarze aktywności.

Nawigacja za pomocą klawiatury w panelach filtrowania

Nawigacja za pomocą klawiatury w panelach filtrowania

Nawigacja za pomocą klawiatury

Opis

Strzałka w prawo

Umożliwia przejście do pierwszego wymiaru w następnej kolumnie.
Strzałka w lewo Umożliwia przejście do pierwszego wymiaru w poprzedniej kolumnie.
Strzałka w górę Powoduje przejście do wymiaru w wierszu powyżej. Z dołu kolumny powoduje przejście do góry poprzedniej kolumny.
Strzałka w dół Powoduje przejście do wymiaru w wierszu poniżej. Z góry kolumny powoduje przejście do dołu następnej kolumny.
Esc Powoduje przesunięcie obszaru aktywnego z powrotem do obiektu.
Klawisz spacji lub Enter Powoduje przesunięcie obszaru aktywnego do pierwszej wartości w wymiarze. Jeśli obszar aktywny znajduje się na zwiniętej liście wartości, wówczas powoduje otwarcie listy wartości w polu wyskakującym. Jeśli obszar aktywny znajduje się na przycisku Pokaż wszystkie, wówczas panel filtrowania zostanie otwarty w trybie pełnego ekranu.

Skróty klawiaturowe

InformacjaZnaczenie skrótów klawiaturowych ma zastosowanie w przypadku korzystania z systemu Windows. W przypadku systemu Mac OS należy użyć klawisza Cmd, zamiast klawisza Ctrl.

Informacje na temat skrótów klawiaturowych właściwych dla:

Skróty klawiaturowe
Skrót klawiaturowy Opis
Ctrl + P Drukuje bieżący widok, aktywny arkusz lub aktywną narrację.
Ctrl + C Kopiuje zaznaczony element do schowka.
Ctrl + X Wycina wybrany element i kopiuje go do schowka. Google Chrome: jeśli kursor zostanie umieszczony na początku wiersza w edytorze ładowania danych lub w edytorze wyrażeń bez zaznaczania czegokolwiek, wycięty zostanie cały wiersz.
Ctrl + V Wkleja ostatnio skopiowany element ze schowka.
Ctrl + Z Cofnięcie działania. Ponowne użycie skrótu cofa wcześniejsze działania.
Ctrl + Y Ponowne wykonanie działania.
Ctrl + H

Otwiera pomoc online w kontekście bieżącej funkcji.

Informacja

Dotyczy tylko edytora ładowania danych i edytora wyrażeń.

Ctrl + F Inicjuje wyszukiwanie inteligentne.
Ctrl + E W widoku arkusza otwiera i zamyka edycję wybranego arkusza.
Ctrl + S

Zapisuje zmiany w aplikacji.

Nieobsługiwane w Qlik Sense (zmiany są zapisywane automatycznie). Ctrl + S powoduje zapisanie zmian w edytorze ładowania danych

Ctrl + O Otwiera plik aplikacji skopiowany do schowka za pomocą skrótu Ctrl+C.
Nieobsługiwane w Qlik Sense.
Ctrl + A

Wybiera cały kod.

Informacja

Dotyczy tylko edytora ładowania danych i edytora wyrażeń.

Ctrl + D

Usuwa zawartość bieżącej linii.

Informacja

Dotyczy tylko edytora ładowania danych i edytora wyrażeń.

Ctrl + K Dodaje lub usuwa komentarz w wybranej linii w edytorze ładowania danych.
Ctrl+00 Wstawia skrypt testowy w edytorze ładowania danych.
Tab Wstawia wcięcie w kodzie w edytorze ładowania danych.
Shift+Tab Usuwa wcięcie w kodzie w edytorze ładowania danych.
Strzałka w lewo Przenosi do poprzedniego slajdu w widoku narracji.
Strzałka w prawo Przenosi do następnego slajdu w widoku narracji.
Strzałka w górę Przewija do góry w tabeli.
Strzałka w dół Przewija w dół w tabeli.
Ctrl + strzałka w lewo Przenosi do poprzedniego arkusza w widoku arkusza.
Ctrl + strzałka w prawo Przenosi do następnego arkusza w widoku arkusza.

Ctrl + Home, Cmd + Fn + strzałka w lewo (Mac OS)

Przenosi do pierwszego arkusza aplikacji w widoku arkusza.

Ctrl + End, Ctrl + Fn + strzałka w prawo (Mac OS)

Przenosi do ostatniego arkusza aplikacji w widoku arkusza.
Esc

Powoduje wyjście z trybu odtwarzania w widoku narracji. Usuwa zaznaczenie wizualizacji podczas edycji w widoku arkusza. Usuwa zaznaczenie obiektu. Usuwa selekcje w wizualizacji. Zamyka okno dialogowe lub zwykłe okno.

Delete Usuwa wybrany element.
Backspace Usuwa wybrany element.
Enter Wykonuje działanie wynikające z aktywnej opcji lub przycisku (na przykład w oknach dialogowych).
Ctrl + + Powiększa.
Ctrl+- Pomniejsza.
Ctrl+0 Resetuje skalę powiększenia lub pomniejszenia.
Shift Przytrzymanie tego klawisza podczas przeciągania i upuszczania pola na arkusz powoduje dodanie pola jako panelu filtrowania.