Przeskocz do zawartości głównej
Eksploracja aplikacji na małym ekranie

NA TEJ STRONIE

Eksploracja aplikacji na małym ekranie

Podczas używania Qlik Sense na małym ekranie (o szerokości 480 pikseli lub mniejszym) można dokonywać wyborów i przechodzić między aplikacjami, arkuszami, wizualizacjami oraz narracjami.

Nie można tworzyć ani edytować arkuszy, narracji ani wizualizacji. Nie można także używać Insight Advisor ani rejestrować migawek.

Takie działanie wynika z responsywności interfejsu programu Qlik Sense, która dostosowuje elementy nawigacji i interfejsu użytkownika do wielkości ekranu urządzenia i okna przeglądarki używanych do wyświetlania programu Qlik Sense.

Korzystanie z programu Qlik Sense na małym ekranie

Używając programu Qlik Sense na małym ekranie można w aplikacjach eksplorować dane i wykrywać prawidłowości.

Nawigowanie

Górny panel nawigacji umożliwia dostęp do huba, przeglądu aplikacji i pomocy. Dolny panel nawigacji służy do przełączania między różnymi arkuszami, narracjami i wizualizacjami. Panele nawigacji można ukrywać, aby uzyskać w aplikacji więcej miejsca do eksploracji. W niektórych przypadkach przełączenie orientacji z pionowej na poziomą pozwoli wyświetlić więcej szczegółów.

Hub

Po otwarciu huba dostępne są różne strumienie, zależnie od uprawnień użytkownika. Można nawigować między aplikacjami w strumieniach.

Wykrywanie i analizowanie

Poza eksploracją poszczególnych arkuszy można też przechodzić do szczegółów i wyświetlać poszczególne wizualizacje na pełnym ekranie. Możliwe jest nawigowanie po wizualizacjach i dokonywanie w nich selekcji. W widoku pełnego ekranu dostępne jest też menu eksploracji wizualnej u góry ekranu.

Używanie funkcji Insight Advisor

Kliknij Arrow down, aby przełączać widoki Arkusz i Wnioski. Kliknij przycisk Generuj wnioski, aby utworzyć listę wizualizacji w jednej kolumnie. Więcej informacji na temat Wniosków zawiera temat Tworzenie wizualizacji z użyciem Insight Advisor.

Korzystanie z narracji dotyczących danych

W aplikacji możliwe jest jedynie odtwarzanie narracji, ale nie edytowanie ich. Dokonywanie selekcji podczas odtwarzania narracji wymaga wyświetlenia arkusza w widoku arkusza.

Korzystanie z zakładek

Można używać istniejących zakładek i tworzyć własne.