Przeskocz do zawartości głównej

Dodawanie łączy do slajdu

Za pomocą paska narzędzi formatowania tekstu można dodać łącze w obiekcie tekstu.

Dodawanie łączy

Do zaznaczonego akapitu tekstu można dodać łącze.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W widoku narracji kliknij dwukrotnie obiekt tekstowy, w którym chcesz dodać łącze.

  Zostanie wyświetlony pasek narzędzi formatowania tekstu.

 2. Wybierz akapit tekstu, do którego ma być dodane łącze.

 3. Kliknij Linked Object

  Otwarte zostaje okno dialogowe.

 4. W polu Łącze do podaj adres sieciowy, do którego ma być ustanowione łącze.

  Informacja

  Jeśli nie dodano prefiksu, prefiks http:// zostaje dodany automatycznie, ponieważ zakłada się, że dodawany jest adres sieciowy.

 5. Kliknij Linked Object albo naciśnij klawisz Enter, aby zastosować nowe łącze.
 6. Kliknij poza tekstem.

Łącze zostało dodane.

Usuwanie łączy

Z akapitu tekstu można usunąć łącze.

 1. W widoku narracji dwukrotnie kliknij obiekt tekstu, z którego ma być usunięte łącze.

  Zostanie wyświetlony pasek narzędzi formatowania tekstu.

 2. Kliknij to łącze tak, aby kursor znajdował się w jego granicach.
 3. Kliknij Linked Object

  Otwarte zostaje okno dialogowe.

 4. Kliknij Delete
 5. Kliknij poza tekstem.

Łącze zostało usunięte, ale akapit tekstu został zachowany.

Dowiedz się więcej