Przeskocz do zawartości głównej

GetNotSelectedCount — funkcja wykresu

Ta funkcja wykresu zwraca liczbę niewybranych wartości w polu o nazwie fieldname. Ta funkcja obowiązuje, pod warunkiem że dla pola ustawiono tryb And.

Syntax:  

GetNotSelectedCount(fieldname [, includeexcluded=false])

Arguments:  

Argumenty
Argument Opis
fieldname Nazwa pola przeznaczonego do oceny.
includeexcluded

Jeśli parametr includeexcluded jest określony jako True, wówczas zliczanie obejmie wartości wybrane, które są wykluczone przez selekcje w innym polu.

Examples:  

GetNotSelectedCount( Country )

GetNotSelectedCount( Country, true )