Przeskocz do zawartości głównej

Mid — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja Mid() zwraca część ciągu wejściowego zaczynającą się w pozycji znaku określonej przez drugi argument („start”), zwracając liczbę znaków określoną przez trzeci argument („count”). Jeśli parametr „count” zostanie pominięty, wówczas zostanie zwrócona reszta ciągu wejściowego. Pierwszy znak ciągu wejściowego ma numer 1.

Syntax:  

Mid(text, start[, count])

Return data type: ciąg znaków

Arguments:  

Argumenty
Argument Opis
text Pierwotny ciąg znaków.
start Liczba całkowita określająca pozycję pierwszego znaku w tekście text do uwzględnienia.
count Określa długość wyjściowego ciągu znaków. W przypadku pominięcia uwzględniane są wszystkie znaki określone przez wartość start.