Przeskocz do zawartości głównej
Funkcje testów statystycznych

NA TEJ STRONIE

Funkcje testów statystycznych

W tej sekcji opisano funkcje dotyczące testów statystycznych, które można podzielić na trzy kategorie. Funkcje te mogą być użyte zarówno w skrypcie ładowania danych, jak i w wyrażeniach wykresu, ale różnią się one składnią.

Funkcje testu chi-kwadrat

Zwykle używany przy analizie zmiennych jakościowych. Możliwe jest porównywanie zaobserwowanych częstości z jednokierunkowej tabeli częstości z częstościami oczekiwanymi lub analizowanie związków między dwiema zmiennymi w tabeli tymczasowej.

Funkcje testu t

Funkcje testu t służą do statystycznego analizowania wartości średnich z dwóch populacji. Test t na dwóch próbach pozwala ustalić, czy próby te są różne. Typowe zastosowania tego testu to badanie dwóch rozkładów normalnych o nieznanych wariancjach oraz analiza eksperymentów z nieliczną próbą.

Funkcje testu Z

Badanie statystyczne średnich z dwóch populacji. Test z na dwóch próbach pozwala ustalić, czy próby te są różne. Typowe zastosowania to badanie dwóch rozkładów normalnych o znanych wariancjach oraz analiza eksperymentów z liczną próbą.