Przeskocz do zawartości głównej

Median — funkcja skryptu

Funkcja Median() zwraca zagregowaną medianę wartości w wyrażeniu iterowanym po liczbie rekordów, zgodnie z definicją z klauzuli group by.

Syntax:  

Median (expr)

Return data type: numeric

Arguments:  

Argumenty
Argument Opis
expr Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.

Examples and results:  

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie utwórz tabelę prostą z wymiarami Type i MyMedian.

Dane wynikowe
Przykład Wynik

Table1:

crosstable LOAD recno() as ID, * inline [

Observation|Comparison

35|2

40|27

12|38

15|31

21|1

14|19

46|1

10|34

28|3

48|1

16|2

30|3

32|2

48|1

31|2

22|1

12|3

39|29

19|37

25|2 ] (delimiter is '|');

 

Median1:

LOAD Type,

Median(Value) as MyMedian

Resident Table1 Group By Type;

 

Wyniki obliczenia mediany są następujące Median():

  • Type wynosi MyMedian
  • Comparison wynosi 2.5
  • Observation wynosi 26.5