Przeskocz do zawartości głównej

Rename table

NA TEJ STRONIE

Rename table

Ta funkcja skryptu zmienia nazwy istniejących tabel wewnętrznych aplikacji Qlik Sense po ich załadowaniu.

Można użyć instrukcji rename table lub rename tables.

Syntax:  

Rename Table (using mapname | oldname to newname{ , oldname to newname })

Rename Tables (using mapname | oldname to newname{ , oldname to newname })

Arguments:  

Argumenty
Argument Opis
mapname Nazwa wcześniej załadowanej tabeli mapowania zawierającej co najmniej jedną parę starej i nowej nazwy tabeli.
oldname Stara nazwa tabeli.
newname Nowa nazwa tabeli.

Limitations:  

Nie można nadać tej samej nazwy dwóm tabelom, które poprzednio miały różne nazwy. Skrypt wywoła błąd, jeśli spróbujesz zmienić nazwę tabeli na taką samą, jak nazwa istniejącej tabeli.

Example 1:  

Tab1:

SELECT * from Trans;

Rename Table Tab1 to Xyz;

Example 2:  

TabMap:

Mapping LOAD oldnames, newnames from tabnames.csv;

Rename Tables using TabMap;