Przeskocz do zawartości głównej

Unqualify

Instrukcja Unqualify służy do wyłączania kwalifikowania nazw pól, które zostało wcześniej włączone przy użyciu instrukcji Qualify.

Syntax:  

Unqualify *fieldlist

Arguments:  

Argumenty
Argument Opis
*fieldlist

Rozdzielana przecinkami lista pól, w odniesieniu do których kwalifikacja powinna być włączona. Użycie znaku * jako listy pól oznacza wszystkie pola. W nazwach pól dozwolone jest korzystanie z symboli wieloznacznych * i ?. Cytowanie nazw pól może być konieczne, gdy używane są symbole wieloznaczne.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji dotyczącej instrukcji Qualify.

Example 1:  

W przypadku nieznanej bazy danych zwykle warto zacząć od upewnienia się, że powiązano tylko jedno pole lub kilka pól, jak pokazano na następującym przykładzie:

qualify *;

unqualify TransID;

SQL SELECT * from tab1;

SQL SELECT * from tab2;

SQL SELECT * from tab3;

Najpierw włącza się kwalifikacje dla wszystkich pól.

Następnie kwalifikacja jest wyłączana dla TransID.

Na potrzeby asocjacji między tabelami tab1, tab2 i tab3 będzie użyte tylko TransID. Wszystkie pozostałe pola zostaną zakwalifikowane z nazwą tabeli.

Dowiedz się więcej