Przeskocz do zawartości głównej

Semantic

Prefiks semantic umożliwia ładowanie tabel zawierających relacje między rekordami. Mogą to być na przykład odwołania własne w obrębie tabeli, w których jeden rekord wskazuje na inny: nadrzędny, do którego należy, lub poprzedni.

Syntax:  

Semantic( loadstatement | selectstatement)

 

Ładowanie semantyczne tworzy pola semantyczne, które mogą być wyświetlane w panelach filtrowania do użycia na potrzeby nawigacji w danych.

Tabele ładowane z użyciem instrukcji semantic nie mogą być konkatenowane.

Example:  

Semantic LOAD * from abc.csv;

Semantic SELECT Object1, Relation, Object2, InverseRelation from table1;

Dowiedz się więcej