Przeskocz do zawartości głównej Skip to complementary content

Right

Prefiksy Join i Keep mogą być poprzedzone prefiksem right.

Podanie go przed prefiksem join oznacza, że ma być używane prawe sprzężenie. Wynikowa tabela będzie zawierać tylko te kombinacje wartości pól z pierwotnych tabel danych, dla których wartości pola łączącego są obecne w drugiej tabeli. Podanie go przed prefiksem keep oznacza, że przed zapisaniem w aplikacji Qlik Sense pierwsza tabela surowych danych ma zostać zredukowana do części wspólnej z drugą tabelą.

InformacjaSzukasz funkcji ciągu znaków według tej samej nazwy? Zob.: Right — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Syntax:  

Right (Join | Keep) [(tablename)](loadstatement |selectstatement )

Arguments:  

Argumenty
Argument Opis
tablename Tabela nazwana, która ma być porównana do załadowanej tabeli.
loadstatementlub selectstatement Instrukcja LOAD lub SELECT dla załadowanej tabeli.

Examples:  

Example table 1
Column1 Column2

A

B

1

aa

2

cc

3

ee

Example table 2
Column1 Column2

A

C

1

xx

4

yy

QVTable:

SQL SELECT * from table1;

right join SQL SELECT * from table2;

QVTable
Column1 Column2 Column3

A

B

C

1

aa

xx

4

-

yy

QVTab1:

SQL SELECT * from Table1;

QVTab2:

right keep SQL SELECT * from Table2;

QVTab1
Column1 Column2

A

B

1

aa

QVTab2
Column1 Column2

A

C

1

xx

4

yy

Dwie tabele w przykładzie użycia prefiksu keep są powiązane przez pole A.

tab1:

LOAD * from file1.csv;

tab2:

LOAD * from file2.csv;

.. .. ..

right keep (tab1) LOAD * from file3.csv;

Dowiedz się więcej