Przeskocz do zawartości głównej
Left

NA TEJ STRONIE

Left

Prefiksy Join i Keep mogą być poprzedzone prefiksem left.

Podanie go przed prefiksem join oznacza, że ma być używane lewe sprzężenie. Wynikowa tabela będzie zawierać tylko te kombinacje wartości pól z pierwotnych tabel danych, dla których wartości pola łączącego są obecne w pierwszej tabeli. Podanie go przed prefiksem keep oznacza, że przed zapisaniem w aplikacji Qlik Sense druga tabela surowych danych ma zostać zredukowana do części wspólnej z pierwszą tabelą.

InformacjaSzukasz funkcji ciągu znaków według tej samej nazwy? Zob.: Left — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Syntax:  

Left ( Join | Keep) [ (tablename) ](loadstatement | selectstatement)

Arguments:  

Argumenty
Argument Opis
tablename Tabela nazwana, która ma być porównana do załadowanej tabeli.
loadstatementlub selectstatement Instrukcja LOAD lub SELECT dla załadowanej tabeli.

Example:  

Example table 1
Column1 Column2

A

B

1

aa

2

cc

3

ee

Example table 2
Column1 Column2

A

C

1

xx

4

yy

QVTable:

SELECT * From table1;

Left Join Sselect * From table2;

QVTable
Column1 Column2 Column3

A

B

C

1

aa

xx

2

cc

 

3

ee

 

QVTab1:

SELECT * From Table1;

QVTab2:

Left Keep SELECT * From Table2;

QVTab1
Column1 Column2

A

B

1

aa

2

cc

3

ee

QVTab2
Column1 Column2

A

C

1

xx

Dwie tabele w przykładzie użycia prefiksu keep są powiązane przez pole A.

tab1:

LOAD * From file1.csv;

tab2:

LOAD * From file2.csv;

.. .. ..

Left Keep (tab1) LOAD * From file3.csv;