Przeskocz do zawartości głównej Skip to complementary content

Inner

Prefiksy join i keep mogą być poprzedzone prefiksem inner.Podanie go przed prefiksem join oznacza, że ma być używane sprzężenie wewnętrzne. Wynikowa tabela będzie wtedy zawierać tylko te kombinacje wartości pól z pierwotnych tabel danych, dla których wartości pola łączącego są obecne w obu tabelach. Podanie go przed prefiksem keep oznacza, że przed zapisaniem w aplikacji Qlik Sense obie tabele surowych danych mają zostać zredukowane do części wspólnej danych.

Syntax:  

Inner ( Join | Keep) [ (tablename) ](loadstatement |selectstatement )

Arguments:  

Argumenty
Argument Opis
tablename Tabela nazwana, która ma być porównana do załadowanej tabeli.
loadstatementlub selectstatement Instrukcja LOAD lub SELECT dla załadowanej tabeli.

Example 1:  

Table1
Column1 Column2

A

B

1

aa

2

cc

3

ee

Table2
Column1 Column2

A

C

1

xx

4

yy

QVTable:

SQL SELECT * From table1;

inner join SQL SELECT * From table2;

QVTable
Column1 Column2 Column1

A

B

C

1

aa

xx

Example 2:  

QVTab1:

SQL SELECT * From Table1;

QVTab2:

inner keep SQL SELECT * From Table2;

QVTab1
Column1 Column2

A

B

1

aa

QVTab2
Column1 Column2

A

C

1

xx

Dwie tabele w przykładzie użycia prefiksu keep są powiązane przez pole A.

Dowiedz się więcej