Przeskocz do zawartości głównej
GeoGetBoundingBox — funkcja skryptu i funkcja wykresu

NA TEJ STRONIE

GeoGetBoundingBox — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja GeoGetBoundingBox() jest używana w skryptach i wyrażeniach wykresów w celu obliczenia najmniejszego geoprzestrzennego pola obwiedni, które zawiera wszystkie współrzędne konkretnej geometrii.

Geoprzestrzenne pole obwiedni utworzone za pomocą funkcji GeoBoundingBox() jest reprezentowane przez listę czterech wartości: lewa strona, prawa strona, góra, dół.

Syntax:  

GeoGetBoundingBox(field_name)

Return data type: ciąg znaków

Arguments:  

Argumenty
Argument Opis
field_name Pole lub wyrażenie odwołujące się do pola zawierającego geometrię przeznaczoną do reprezentowania. Może to być punkt (albo zestaw punktów) charakteryzujący się długością i szerokością geograficzną, albo obszar.
WskazówkaW edytorze ładowania danych nie należy używać klauzuli Group by z tą funkcją ani z innymi funkcjami geoprzestrzennymi, które nie dokonują agregacji, ponieważ spowoduje to błąd podczas ładowania.