Przeskocz do zawartości głównej
GeoAggrGeometry — funkcja skryptu i funkcja wykresu

NA TEJ STRONIE

GeoAggrGeometry — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja GeoAggrGeometry() służy do agregacji obszarów w jeden większy obszar, na przykład w celu agregacji kilku podregionów w jeden region.

Syntax:  

GeoAggrGeometry(field_name)

Return data type: ciąg znaków

Arguments:  

Argumenty
Argument Opis
field_name Pole lub wyrażenie odwołujące się do pola zawierającego geometrię przeznaczoną do reprezentowania. Może to być punkt (albo zestaw punktów) charakteryzujący się długością i szerokością geograficzną, albo obszar.

Funkcja GeoAggrGeometry() może zwykle być stosowana w celu łączenia danych granic geoprzestrzennych. Na przykład mogą istnieć obszary przypisane do kodów pocztowych dla dzielnic podmiejskich w mieście oraz przychody ze sprzedaży dla poszczególnych obszarów. Jeśli terytorium sprzedawcy obejmuje kilka obszarów kodów pocztowych, użyteczne może być przedstawienie sprzedaży łącznej według terytoriów sprzedaży, a nie dla poszczególnych obszarów, a następnie pokazanie wyników na mapie z pokolorowanymi polami.

Za pomocą funkcji GeoAggrGeometry() można obliczyć agregację geometrii poszczególnych dzielnic i wygenerować geometrię scalonego terytorium w modelu danych. Jeśli następnie granice terytorium zostaną zmienione, wówczas do danych zostaną przeładowane nowe scalone granice, a przychody zostaną odzwierciedlone na mapie.

GeoAggrGeometry() jest funkcją agregacji, dlatego użycie jej w skrypcie powoduje konieczność użycia instrukcji LOAD z klauzulą Group by.

WskazówkaZa pomocą linii granic na mapach utworzonych z użyciem funkcji GeoAggrGeometry() przedstawione są linie obszarów po scaleniu. Jeśli wymagane jest wyświetlenie poszczególnych granic obszarów przed agregacją, należy użyć funkcji GeoReduceGeometry().