Przeskocz do zawartości głównej

XIRR — funkcja skryptu

Funkcja XIRR() zwraca zagregowany wewnętrzny współczynnik zwrotu dotyczący harmonogramu przepływów pieniężnych (niekoniecznie okresowych) reprezentowanych przez liczby zestawione w pary w wyrażeniach pmt i date iterowanych względem wielu rekordów określonych przez klauzulę group by. Wszystkie płatności są obejmowane upustem na podstawie roku zawierającego 365 dni.

Syntax:  

XIRR(pmt, date )

Return data type: numeric

Arguments:  

Argumenty
Argument Opisu
pmt

Płatności. Wyrażenie lub pole zawierające płatności w ramach przepływów pieniężnych odpowiadające harmonogramowi płatności podanemu argumentem date.

date Wyrażenie lub pole zawierające harmonogram dat odpowiadających płatnościom w ramach przepływów pieniężnych podanym argumentem pmt.

Limitations:  

Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w dowolnej albo obydwu częściach pary danych spowodują pominięcie całej pary danych.

Examples and results:  

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do arkusza w swojej aplikacji pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

Przykłady i wyniki
Przykład Rok XIRR2013

Cashflow:

LOAD 2013 as Year, * inline [

Date|Discount|Payments

2013-01-01|0.1|-10000

2013-03-01|0.1|3000

2013-10-30|0.1|4200

2014-02-01|0.2|6800

] (delimiter is '|');

 

Cashflow1:

LOAD Year,XIRR(Payments, Date) as XIRR2013 Resident Cashflow Group By Year;

2013

0.5385