Przeskocz do zawartości głównej

IRR — funkcja skryptu

Funkcja IRR() zwraca zagregowany wewnętrzny współczynnik zwrotu dotyczący serii przepływów pieniężnych reprezentowanych przez liczby w wyrażeniach iterowanych względem wielu wierszy określonych przez klauzulę group by.

Te przepływy pieniężne nie muszą być równe, jak w przypadku rozliczeń rocznych. Jednak przepływy pieniężne muszą odbywać się w regularnych interwałach, np. miesięcznie lub rocznie. Wewnętrzna stopa zwrotu to stopa procentowa uzyskiwana dla inwestycji składającej się z płatności (wartości ujemne) i przychodów (wartości dodatnie) występujących w regularnych okresach. W celu obliczenia funkcja musi zawierać co najmniej jedną wartość dodatnią i jedną wartość ujemną.

Syntax:  

IRR(value)

Return data type: numeric

Arguments:  

Argumenty
Argument Opisu
value Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.

Limitations:  

Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące są pomijane.

Examples and results:  

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do arkusza w swojej aplikacji pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

Examples and results:  

Przykłady i wyniki
Przykład Rok IRR2013

Cashflow:

LOAD 2013 as Year, * inline [

Date|Discount|Payments

2013-01-01|0.1|-10000

2013-03-01|0.1|3000

2013-10-30|0.1|4200

2014-02-01|0.2|6800

] (delimiter is '|');

 

Cashflow1:

LOAD Year,IRR(Payments) as IRR2013 Resident Cashflow Group By Year;

2013

0.1634