Przeskocz do zawartości głównej

ScriptError

Ta zmienna błędu zwraca kod błędu ostatniej wykonanej instrukcji skryptu.

Syntax:  

ScriptError

 

Po każdej pomyślnie wykonanej instrukcji skryptu ta zmienna zostanie zresetowana do wartości 0. Jeśli wystąpi błąd, zostanie ona ustawiona na wewnętrzny kod błędu aplikacji Qlik Sense. Kody błędów to podwójne wartości składające się z elementu liczbowego i tekstowego. Istnieją następujące kody błędów:

Kody błędów skryptu
Kod błędu Opis
0 Brak błędu
1 Błąd ogólny
2 Błąd składni
3 Błąd ogólny ODBC
4 Błąd ogólny OLE DB
5 Ogólny niestandardowy błąd bazy danych
6 Błąd ogólny XML
7 Błąd ogólny HTML
8 Plik nie został znaleziony
9 Baza danych nie została znaleziona
10 Tabela nie została znaleziona
11 Pole nie zostało znalezione
12 Plik ma nieprawidłowy format
13 Błąd BIFF
14 Błąd BIFF — szyfrowanie
15 Błąd BIFF — nieobsługiwana wersja
16 Błąd semantyczny

Example:  

set ErrorMode=0;

LOAD * from abc.qvf;

if ScriptError=8 then

exit script;

//no file;

end if

Dowiedz się więcej